Slik var norsk bistand i 2019

OECDs offisielle bistandsstatistikk viser at Norge ga rekordhøye 38,7 milliarder kroner i bistand i 2019.

Det tilsvarer 1,02 prosent av brutto nasjonalinntekt. Statistikken viser at Syria  var det landet som fikk mest norsk bistand, etterfulgt av Afghanistan, Etiopia, Colombia og Palestina. Slik brukes de norske bistandsmilliardene