Snorre Sæther blir ny direktør i Utlendingsdirektoratet

Avdelingsdirektør Snorre Sæther (50) er beskikket som direktør i Utlendingsdirektoratet (UDI) for en periode på seks år. Det skjedde i statsråd i dag. Sæther overtar stillingen etter Frode Forfang, når han fratrer i juni i år.

Kvinne og mann i pent tøy. Mannen holder en blomsterbukett.
Snorre Sæther (til høyre) får blomster av justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (til venstre) . Foto: Justis- og beredskapsdepartementet Lisensinfo

Sæther er utdannet jurist, og kommer fra stillingen som avdelingsdirektør i Innvandringsavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet. Der har han vært leder siden 2013, de siste seks årene for Budsjett-, styrings- og mottaksseksjonen. Sæther har omfattende lederfaring fra migrasjonsfeltet og fra ledelse av statlig budsjett -og styringsarbeid.

– Med Sæther får Utlendingsdirektoratet en erfaren og kunnskapsrik leder med tung kompetanse på viktige områder for UDI. Jeg ønsker han lykke til i den svært viktige jobben han går til, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).

Om Utlendingsdirektoratet

Utlendingsdirektoratet (UDI) skal sette i verk og bidra til å utvikle regjeringens innvandrings- og flyktningpolitikk. UDI er det sentrale direktoratet på utlendings- og statsborgerfeltet. UDI behandler søknader etter utlendingsloven og statsborgerloven, og skal sikre innkvartering for alle som søker beskyttelse i Norge. UDI skal videre sikre omsorg for enslige mindreårige asylsøkere over 15 år, jobbe med assistert retur av personer uten lovlig opphold og bidra til at politiet kan iverksette tvangsretur.

Mann i blå dress står i et flott rom.
Avdelingsdirektør i Justis- og beredskapsdepartementet Snorre Sæther (50) er beskikket som direktør i Utlendingsdirektoratet (UDI) for en periode på seks år. Foto: Justis- og beredskapsdepartementet Lisensinfo