Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

EØS-midlene: Skaper jobber og løser samfunnsproblemer i Portugal

Behandling av kvinner med fødselsdepresjoner. Lydbøker for blinde innlest av arbeidsledige ungdommer. Utrydding av skoletrøtthet. Dette er noen av ideene unge arbeidsløse i Porto får støtte av Norge til å realisere.

I Portugal er om lag 35 prosent av landets unge voksne uten arbeid. Det innebærer at svært mange blir passive, mister selvtillit og får ikke utnyttet evnene sine. Det forsøker prosjektet CoWorkSocial å gjøre noe med. Med 76 000 euro i støtte fra Norge gjennom EØS-midlene får 20 arbeidsledige i Porto mulighet til å skape sine egne arbeidsplasser gjennom å løse lokale samfunnsutfordringer.

Om seks måneder vet vi om de lykkes. Bli kjent med 4 av de sosiale entreprenørene og mentoren deres gjennom videoen over og intervjuene nedenfor.

 

Ana Rita Pinto (33 år)

Ana ønsker å hjelpe gravide og nybakte mødre som sliter med depresjon. Hun har gjort mye research før hun utformet prosjektet: – Jeg oppdaget at det er mange gravide både før under og etter fødselen som sliter med depresjoner og opplever overgrep. Men ingen snakker om det, verken i familien eller med andre. Kvinner lider i stillhet.

Så mange som hver fjerde kvinne i Porto er i faresonen for å utvikle fødselsdepresjoner. De færreste får hjelp, viser undersøkelsene Ana har gjort: – Jeg vil jobbe med disse kvinnene, redusere isolasjonen de opplever og utvikle et behandlingstilbud.

Hun ønsker å ta i bruk ulike virkemidler: etablere et nettsamfunn med informasjon og artikler om temaet, gratis hjelpelinje og støttegrupper hvor kvinner kan få hjelp av fagpersoner.

 – Hvordan føles det å være sosial entreprenør?

– Jeg liker det. Dette prosjektet har gitt meg en mulighet og jeg har etablert mange kontakter. Det er ikke enkelt, men det er dette jeg ønsker å drive med.

 

Victor Pinto (39 år)

Victor ønsker å produsere lydbøker på portugisisk for blinde og svaksynte og for dem med lesevansker: – Jeg har alltid likt lydbøker etter å ha bodd i England og hørt på blant annet BBC. I Portugal har vi ikke tilbud om lydbøker som i andre land, til tross for at dette er verdens femte mest brukte språk. Jeg tenkte: hvordan kan blinde og svaksynte få tilgang til litteraturens verden? I dag kan de kun høre andre fortelle om den, men ikke selv ha tilgang.

I første omgang vil han ta for seg bøkene som står på lærerplanene i portugisisk skole og bruke arbeidsledige ungdommer med talent for formidling til å lese inn tekstene.

Han er svært fornøyd med støtten han har fått gjennom prosjektet: – Jeg har lært utrolig mye av dette. De færreste forstår hvor mange som er unntatt fra et vanlig liv fordi de er annerledes. Jeg har lært å se på samfunnet på en ny måte og fått hjelp til å utvikle ideen og hvordan den kan realiseres.

– Hva blir de største utfordringene med å realisere prosjektet?

– Jeg kommer til å trenge hjelp til å utrede juridiske spørsmål om opphavsrett blant annet, og hvilken type selskap jeg kan opprette. Jeg trenger også hjelp til å skaffe finansiering. Siden jeg er arbeidsledig, kan jeg ikke starte et selskap på egenhånd.

 

Patricia Benilde de Oliveira Leitão (35 år)

Patricia ønsker å bekjempe skoletrøtthet blant barn og unge. – Jeg begynte å tenke på noen elever jeg hadde som lærer. De kjedet seg i noen fag. De er interessert, men de synes undervisningen er for teoretisk og kjedelig.

Nå ønsker hun å teste ulike metoder for å bringe lærelysten tilbake i klasserommene. Hun er utdannet som lærer i engelsk og portugisisk og har derfor gode forutsetninger for å lykkes: – Jeg ønsker å se på pensum og læringsmålene i faget portugisisk, og se hvordan vi kan innføre mer praktisk undervisning og bruk av teorien elevene må gjennom.

Hun har ikke tenkt helt ferdig ideene hun ønsker og realisere. – Jeg har ting jeg må forbedre, men det føles bra å være en sosial entreprenør. Jeg føler at jeg kan utgjøre en forskjell i andres liv.

– Hvordan har hjelpen du har fått gjennom prosjektet vært?

– Hjelpen har vært svært viktig. Jeg hadde ingen erfaring med sosialt entreprenørskap da jeg startet, ingen kontakter eller kunnskap. Lærerne motiverer og hjelper oss å fokusere og spisse ideene våre.

 

Zornitsa Halacheva (28 år)

Zornitsa har brukt seg selv som utgangspunkt for prosjektet hun kaller «gjøkeredet». – Mitt prosjekt handler om kunstneropphold (artist in residence). Det handler om å gi oppdrag til nyutdannede, arbeidsledige kunstnere i et annet miljø enn der de kommer fra.

Derfor parallellen til gjøkeredet, siden gjøken legger egg i andre fuglers reir og lar disse være «fosterforeldre» for gjøkungene.

– Dette er et veldig personlig prosjekt for meg. Jeg er nylig utdannet kunstner, og er i samme situasjon som mange andre: arbeidsledig. Jeg håper å kunne hjelpe mange unge kunstnere i samme situasjon.

Zornitsa sier støtten hun har fått gjennom prosjektet har gitt ideen hennes retning, og hjulpet henne med konkrete utfordringer knyttet til finansiering og praktisk gjennomføring.

– Hvordan føles det å være en sosial entreprenør?

– Det føles naturlig for meg. Livet mitt er litt som å være entreprenør på heltid. Jeg må hele tiden promotere meg selv, så det er jeg vant med. Men jeg kjenner at jeg har blitt mer aktiv gjennom å delta i prosjektet, og håper jeg får realisert ideen min.

 

Tiago Ferreira, lærer/mentor

Tiago er en av lærerne og mentorene som hjelper de sosiale entreprenørene med å utvikle og realisere ideene sine.  Han mener prosjektet Norge finansierer gjennom EØS-midlene, er viktig fordi det kan bidra til å hjelpe unge mennesker som i dag er passive til å bli aktive borgere som skaper arbeid og inntekter for seg selv og andre.

– Vi har en forskningsbasert tilnærming, underviser i ulike arbeidsmetoder og bruker mye tid på praktiske øvelser. Det er viktig at de sosiale entreprenørene kjenner til sosiale utfordringer som ennå ikke er løst av samfunnet. Derfor er første steg å øke kunnskapen om bakgrunnen for problemene, hvorfor de ikke er løst og undersøke hvordan nye ideer og innovasjoner kan bidra til å løse dem. Deretter er målet å utvikle økonomisk bærekraftige prosjekter som gjør at entreprenørene kan forlate arbeidsledighetskøen og bli økonomisk uavhengige.

– Hva er de største utfordringene?

– Det er utviklingen av selve løsningene på problemene og å skape bærekraftige forretningsmodeller. I tillegg kommer det til å bli utfordrende å få finansiering fra eksterne investorer for å realisere ideene. Gjennom prosjektet får deltakerne kunnskap om hvilke strategier de kan følge for å gjøre seg attraktive for investorer og hvordan de kan selge seg inn.

– Hvordan tror du deltakerne kommer til å gjøre det?

– Det er ikke enkelt å være entreprenør, og i enhver nyskapingsprosess er det mange som ikke lykkes. Men deltakerne i prosjektet er svært talentfulle, og jeg forventer at de fleste kommer til å lykkes med sine prosjekter. De som eventuelt mislykkes kan forhåpentligvis slutte seg til andres. Jeg tror noen av deltakerne vil ha pilotprosjekter oppe og stå fra mars 2016.

 

EØS-midlene i Portugal

CoWorkSocial er ett av totalt 27 sosialt entreprenørskapsprosjekter Norge finansierer i Portugal gjennom EØS-midlene. Totalt mottar Portugal 57,9 millioner euro i EØS-midler i inneværende periode fordelt på tilsammen 8 programmer innenfor ulike sektorer. 

Les mer:

Til toppen