Pressemeldinger

Space Norway med avtale om kjøp av Telenor Satellite

Space Norway AS har inngått avtale med Telenor Networks Holding AS om kjøp av Telenor Satellite AS. Space Norway har henvendt seg til staten som eier om tilførsel av egenkapital.

– Regjeringen vil foreslå for Stortinget at Space Norway tilføres kapital for å finansiere kjøpet av Telenor Satellite. Oppkjøpet vil bidra til at vi får en stor norsk satellittoperatør som, sammen med en norsk romnæring i vekst, kan styrke Norge som romnasjon. Samtidig sikrer oppkjøpet at Norge – i en tid med økende geopolitisk uro – har kontroll over satellitter som kritiske samfunnsfunksjoner er avhengige av og som er strategisk viktige for Norge, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Regjeringen vil i forbindelse med nysalderingen fremme forslaget til Stortinget om kapitaltilførsel på 2,36 milliarder kroner til Space Norway for å finansiere oppkjøpet. Transaksjonen vurderes å være i tråd med statens begrunnelse for eierskapet om å utvikle, forvalte og eie sikkerhetskritisk romrelatert infrastruktur som dekker viktige, norske samfunnsbehov.

– Dette er en investering som er strategisk og finansielt fornuftig for Space Norway, og som jeg forventer at skal gi en markedsmessig avkastning. Vi legger opp til å endre statens mål for eierskapet i Space Norway til kategori 1, som vil si at staten som eier vil følge opp selskapet på høyest mulig avkastning over tid innenfor bærekraftige rammer, sier Vestre.

Space Norway AS har som formål å forvalte og videreutvikle sikkerhetskritisk og kostnadseffektiv romrelatert infrastruktur som dekker viktige norske samfunnsbehov. Selskapet er heleid av staten, og eierskapet forvaltes av Nærings- og fiskeridepartementet. Space Norway finansieres med inntekter fra egne aktiviteter og mottar ikke tilskudd fra staten.

Space Norway eier sjøfiberkabelen til Longyearbyen, drifter Kystverkets AIS-satellitter, satellittkommunikasjon til Troll-basen i Antarktis, og har 50 prosent eierskap i Kongsberg Satellite Services AS (KSAT). I tillegg bygger Space Norway, gjennom datterselskapet Space Norway Heosat AS, to satellitter som skal skytes opp i 2024 og gi satellittbasert bredbånd i hele Arktis (Artic Satellite Broadband Mission – ASBM). Space Norway utvikler også radarsatellittteknologi for havovervåking. 

Telenor Satellite AS er et datterselskap av Telenor Networks Holding AS. Telenor Satellite tilbyr satellittkapasitet på grossistnivå med basis i egne satellitter.

Selskapet har fire satellitter i geostasjonær bane på 1° vest, med tilhørende jordstasjon i Nittedal utenfor Oslo, som gir dekning til blant annet norske land- og havområder, inkludert Svalbard, Nord-Atlanterhavet, Sentral-Europa, Middelhavet og til den norske forskningsstasjonen Troll i Antarktis.

Telenor Satellite er den ledende satellittoperatøren i Norden. Selskapet har samtidig en sterk posisjon i det sentraleuropeiske markedet for satellittbasert kringkasting og i det maritime markedet i europeiske farvann.