Årets Spektakel stiller oss viktige spørsmål

Årets Barents Spektakel åpner 24. februar. Datoen markerer ett år siden Russland gikk til fullskala invasjonskrig i Ukraina. Vi er alle berørt av den tragiske retningen vårt naboland har valgt å ta. Det får særlige konsekvenser for dere som har jobbet for å bygge ned grensene mellom Norge og Russland.

Samarbeid med russiske kulturinstitusjoner er ikke mulig i dag. Det gir et spesielt bakteppe for årets festival. Det gjør også Barents Spektakels innsats for å fremme refleksjoner rundt kompliserte temaer, skape møteplasser og bygge broer på tvers av landegrenser og kunstsjangere enda mer betydningsfull.

Årets festival reflekterer rundt tillit og tillitsbygging. Den stiller oss noen viktige spørsmål:

Hvordan skaper og uttrykker vi tillit? Hva betyr det å ha tillit til en venn, til familie, til en fremmed? Eller til lokalsamfunnet eller staten? Hva skjer når tillit brytes, og hvordan kan vi reparere eller bygge den opp på nytt? Hvorfor er tillit viktig i et samfunn som skal navigere gjennom krevende situasjoner og håndtere utfordringer på vegne av oss alle?

Gjennom kunstproduksjoner, debatter, konserter, forestillinger og kunstnersamtaler vil Barents Spektakel 2023 drøfte disse problemstillingene.

Putins regime tar i bruk stadig kraftigere virkemidler mot kritiske røster. Det er derfor viktig å løfte fram og synliggjøre frie russiske stemmer. De utviser et stort mot.

På årets festival presenteres flere russiske kunstnere som drøfter problemstillinger knyttet til informasjon, desinformasjon og sensur. Festivalen er en sjelden anledning for uavhengige russiske kunstnere til å dele sitt arbeid.

Regjeringen ønsker å opprettholde aktivitet i nord og i grenseområdene og lytte til lokale ressurspersoner. Urfolk bidrar med vesentlig kunnskap både i klima- og miljøsaker og andre saker. Når vi skal stake ut den videre kursen for vår innsats i nordområdene, er det viktig for oss å bringe inn urfolks perspektiver og å gjøre bruk av kompetansen som besittes i Barentsregionen.

Barents Spektakel har siden oppstarten i 2004 bidratt til debatt og refleksjon. Festivalen utfordrer oss og gir oss engasjerende opplevelser. Møter mellom kunstnere og publikum fra regionen samler, provoserer og beveger. Festivalen er derfor en viktig arena for å fange opp signaler fra de menneskene som lever sine liv tettest på noen av de store utfordringene vi nå står overfor.

Jeg ønsker dere flotte festivalopplevelser og ønsker Utenriksdepartementets mangeårige partner, Pikene på Broen, lykke til med årets Barents Spektakel.