Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Spesialistgodkjenning for sykepleiere på høring

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring forslag til forskrift om spesialistgodkjenning for sykepleiere. Grunnlaget for tildeling av godkjenningen vil være oppnåelse av graden master i avansert klinisk allmennsykepleie.

Masterutdanning i avansert klinisk allmennsykepleie med tilhørende offentlig spesialist-godkjenning er et av departementets tiltak for å møte utfordringene de kommunale helse- og omsorgstjenestene står overfor i årene som kommer.

- Med innføringen av en offentlig spesialistgodkjenning for sykepleiere ønsker vi å gi et tydelig signal om at sykepleiere med denne kompetansen er en viktig ressurs i de kommunale helse- og omsorgstjenestene, sier statssekretær Anne Grethe Erlandsen. - Sykepleiere med en breddebasert masterutdanning i avansert klinisk allmennsykepleie vil bli viktig for å møte brukernes behov fremover.

Pasienter, brukere og arbeidsgivere skal være trygge på at de aktuelle sykepleierne har den kompetansen som er nødvendig for å inneha tittelen.

Dette er første gruppe sykepleiere som vil få offentlig spesialistgodkjenning.

Høringsfrist er 1. oktober 2019.

Les høringsnotatet.

Til toppen