Spørreundersøkelse om økonomisk kriminalitet

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Over 100 000 virksomheter fra alle samfunnssektorer vil i disse dager få tilsendt en spørreundersøkelse på e-post om økonomisk kriminalitet.

Vista Analyse gjennomfører undersøkelsen på vegne av Justis- og beredskapsdepartementet, som skal kartlegge omfanget av økonomisk kriminalitet rettet mot offentlige og private virksomheter.

Undersøkelsen handler om utsatthet for ulike typer økonomisk kriminalitet, som bedrageri, korrupsjon og datainnbrudd, konsekvenser av lovbrudd og tiltak virksomhetene gjør for å forebygge lovbrudd.

– Vi håper at mange vil svare på undersøkelsen, også de som ikke har opplevd lovbrudd, sier statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet, John-Erik Vika. Økonomisk kriminalitet er et stort samfunnsproblem, en trussel for næringslivet og mørketallene er store. Resultatene fra undersøkelsen vil brukes til å lage ny og bedre politikk på området, sier Vika.

Ingeborg Rasmussen, partner i Vista Analyse, er ansvarlig for prosjektet.