Spørsmål og svar om streik i private barnehager

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Det har vært streik i mange private barnehager siden natt til lørdag 15. oktober. Her er svar på noen ofte stilte spørsmål.

Konflikten står mellom Private Barnehagers Landsforbund (PBL) og de ansattes organisasjoner Utdanningsforbundet, Fagforbundet og Delta. Konflikten dreier seg særlig om pensjonsrettigheter.

Hva er konsekvensene for den enkelte barnehage?
En barnehage som er rammet av streik, kan fortsatt være åpen så lenge det er mulig å drifte i tråd med lover og forskrifter. Eier må vurdere hvilke konsekvenser streiken konkret får for den enkelte barnehage, og om driften kan opprettholdes innenfor regelverket. Dette vil avhenge av graden av uttak i den enkelte barnehage. Konsekvensen lokalt vil være både stengte barnehager og barnehager med redusert tilbud. 

Skal foreldrene betale for barnehageplassen når det er streik?
Foreldrebetaling er avtalt i kontrakten mellom barnehageeier og foreldre. Barnehageloven regulerer ikke kontraktsvilkår og konsekvenser ved kontraktsbrudd. Oppfyllelse av kontrakten må følge alminnelige kontraktsrettslige prinsipper. Midlertidig stenging av barnehagen er et brudd på kontrakten mellom foreldre og barnehageeier, som kan gi foreldrene rett til prisavslag.

Hva slags "rettigheter" har foresatte/omsorgspersoner ved barnehagestreik? Er det sykt barn-dager, velferdspermisjon eller hva skal man si til jobben når man må være hjemme med barn fordi barnehagen er stengt? 

Dette har Arbeids- og inkluderingsdepartementet ansvaret for. De svarer: Det er ingen rettigheter etter folketrygdloven til foreldre som er rammet av barnehagestreik. Håndteringen av dette må avtales mellom den enkelte arbeidstaker og arbeidsgiver.

Får private barnehager offentlige tilskudd under streiken?
Det er kommunen som barnehagemyndighet som har ansvaret for tilskuddet til private barnehager i sin kommune.

Barnehageloven og forskrift om tildeling av tilskudd regulerer hvordan kommunen skal utregne tilskudd til private barnehager. Finansieringsforskriften inneholder imidlertid ikke en egen regel om hva som skjer med tilskuddet ved stenging eller streik.

Når en barnehage er rammet av streik, eller av andre årsaker er midlertidig stengt, må den enkelte kommune ta stilling til spørsmålet om barnehageeier er berettiget til kommunalt tilskudd. Dette må skje ut fra det generelle regelverket om tilskudd og de konkrete forhold i de aktuelle barnehagene.

Kunnskapsdepartementet har sendt et brev til KS om saken.