Stadig flere lokalpolitikere blir utsatt for hatytringer

Over halvparten av norske lokalpolitikere opplever trusler og hatytringer, viser en ny undersøkelse. – Dette er skremmende tall. Jeg synes det er trist og uakseptabelt at så mange lokalpolitikere har opplevd trusler og hatytringer. Jeg frykter at dette fører til at flere slutter å engasjere seg og at det blir vanskeligere å rekruttere folk til politikken, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup.

52 prosent av norske lokalpolitikere opplever både trusler, hatytringer og andre plagsomme henvendelser. Fem prosent har opplevd at noen har truet med å skade dem eller noen av deres nærmeste. Dette viser en fersk undersøkelse blant alle kommunestyrerepresentanter.

Undersøkelsen er gjennomført av Senter for ekstremismeforskning (C-REX) og Telemarksforskning på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Lokalpolitikerne sier at det ofte er enkeltsaker som reguleringssaker, byggesaker og nedleggelse av offentlige institusjonersom som er bakgrunnen for truslene. Partitilhørighet er en annen faktor.

Konsekvensen av å oppleve hatytringer og trusler er store. 35 prosent av lokalpolitikerne som har opplevd minst èn ubehagelig hendelse, sier at det har begrenset talefriheten deres. 32 prosent har latt være å engasjere seg eller uttale seg i en bestemt sak.

− Dette er alvorlig og har store konsekvenser, både for den som rammes og for demokratiet vårt. Det går utover den politiske debatten, rekruttering og gjenvalg til politikken. Vi politikere bør opptre som rollemodeller og støtte politikere som blir utsatt for hatytringer, sier Astrup.

Litt over 1 av 4 politikere som har vært utsatt for trusler, trakasering eller hatytringer, har vurdert å slutte. Seks prosent har allerede bestemt seg for å slutte.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet jobber kontinuerlig med disse utfordringene, både hvordan vi kan forebygge og håndtere det. Departementet samarbeider med forskningsinstitusjoner, Kommunenes Sentralforbund (KS), Politidirektoratet, og PST.

− Å skaffe kunnskap og overvåke utviklingen over tid er viktig. Ikke alle tenker over hvilke konsekvenseser hets, hatytringer og trusler kan ha for den enkelte og for demokratiet vårt. Vi må øke bevisstheten om konsekvensen av å komme med hatytringer, trakssering og trusler, sier Astrup.

Denne uke lanserer vi også en veileder rettet mot politikere og kandidater for å forebygge og håndtere trusler og hatytringer.