Vil stanse pirater i verdens farligste farvann

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

FNs sikkerhetsråd har enstemmig vedtatt en resolusjon om å bekjempe piratvirksomhet i Vest-Afrika. Norge og Ghana tok initiativet og har ledet resolusjonsforhandlingene.

– Farvannet utenfor Vest-Afrika er verdens farligste. Pirater har i over ti år truet sikkerheten til skip som seiler i Guineabukta i Vest-Afrika. Dagens vedtak i Sikkerhetsrådet er et viktig skritt i kampen mot denne trusselen, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

­- En bedring av sikkerheten til sjøs i dette området vil både sikre økt økonomisk vekst for kyststatene og bidra til en tryggere arbeidshverdag for sjøfolk, sier Huitfeldt.

Dette er den første resolusjonen om å bekjempe piratvirksomhet i Guineabukta på ti år.

– Sikkerhetsrådet sender en tydelig beskjed om at trygg ferdsel til sjøs er grunnleggende viktig. Det er avgjørende at FNs medlemsland og landene i regionen følger opp vedtaket, sier Huitfeldt.

Guineabukta strekker seg 6000 kilometer fra Senegal i nord til Angola i sør. Daglig ferdes omkring 1500 fiskefartøy, tankskip og containerskip i farvannet. Guineabukta er sentral for transport av olje, gass og varer til og fra det sentrale og det sørlige Afrika.

Det har de siste ti årene vært høy piratvirksomhet i Guineabukta, spesielt utenfor kysten av Nigeria. Skip og mannskap seiler under en konstant trussel om angrep, tyveri og kidnapping.

-  Med dette vedtaket vil Sikkerhetsrådet  bidra til å sikre at kyststatene i Vest-Afrika får på plass nødvendig lovverk og at pirater rettsforfølges. I tillegg  oppfordrer rådet til økt internasjonal støtte og til styrking   av det regionale samarbeidet, samtidig som rådet understreker ansvaret hver enkelt stat har, sier Huitfeldt.

Piratvirksomheten har stor negativ innvirkning på eksport, handel og investeringer i landene på Afrikas vestkyst. En FN-studie viser at piratvirksomhet koster rundt to milliarder dollar for kyststatene i Guineabukta i året. Kostnaden av reduserte investeringer og tapt økonomisk utvikling på flere titalls milliarder dollar kommer i tillegg.

***

Pressemeldingen på fransk