Et nytt løft og ny innsats for likestilling i Norge

Norge er ikke likestilt. Kvinner og menn har ikke like muligheter. Nå løfter regjeringen likestilling enda høyere på dagsorden for å sørge for like muligheter og frihet uavhengig av hvilket kjønn du har.

Regjeringa vil forsterke innsatsen gjennom en Strategi for likestilling mellom kvinner og menn. Dette blir den første likestillingsstrategien noen gang fra en norsk regjering.

Det er på tide. For det har gått for sakte med likestillinga, og nå må vi sette mer fart. Kjønnsbalansen i arbeidslivet er for dårlig, kvinner blir oftere utsatt for vold, seksuell trakassering og negativ sosial kontroll. Samtidig ser vi at gutter oftere faller fra i skolen og at menn sliter mer psykisk. Det er nok å ta tak i, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

Likestillingsstrategien skal ta for seg økonomisk selvstendighet og likestilt arbeidsliv, et samfunn uten vold og seksuell trakassering og netthets, frihet fra sosial kontroll og æresrelatert vold, bedre kvinnehelse og bedre likestilling for menn. 

Det er ingen grunn til å ta lett på utfordringene som finnes for vi er langt fra i mål. Penger er makt og makt er penger – og dessverre er begge deler fortsatt skeivt fordelt her i landet. Med denne strategien skal vi nå ta et skikkelig koordinert løft på alle de viktigste områdene for å forbedre dette, sier Trettebergstuen.

Strategien skal inneholde en rekke konkrete tiltak på flere politikkområder og regjeringa tar sikte på at den skal være klar til 8. mars 2024.