Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Statsbesøk til Chile - næringslivsseminar i Santiago 28. mars 2019

I anledning Kongeparets statsbesøk til Chile 26. - 31. mars 2019 ble det gjennomført et seminar for norske og chilenske næringslivsledere i regi av Innovasjon Norge.

Chile er det nest viktigste markedet for norske bedrifter i Sør-Amerika. Landet er politisk og økonomisk stabilt og tilbyr gode rammebetingelser for næringslivet. Stadig flere norske virksomheter ser på Chile med interesse, og en næringslivsdelegasjon på om lag 90 deltakere fulgte Kongeparet under statsbesøket

Som en del av programmet for næringslivsseminaret arrangerte Forsvars- og sikkerhetsindustrien (FSi) i samarbeid med Forsvarsdepartementet, Ambassaden i Santiago og Innovasjon Norge, et seminar om forsvars-, sikkerhets- og romteknologi.

Statssekretær Tone Skogen holdt åpningsinnlegget under dette seminaret med om lag 55 deltakere fra myndigheter, forsvar, politi og industri.

Statssekretær Tone Skogen sammen med sin chilenske kollega Christian De La Maza, Undersecratary for Defence, under åpningen av seminaret.
Statssekretær Tone Skogen sammen med sin chilenske kollega Christian De La Maza, Undersecratary for Defence, under åpningen av seminaret. Foto: Rolf Kjos, FD

Det chilenske forsvaret er et av de mest moderne og best utrustende i Sør-Amerika, men står samtidig foran ytterligere moderniseringer med tilhørende investeringer i materiell og utstyr de kommende årene.

Norge og Chile har flere likhetstrekk når det gjelder beliggenhet, geografi og klima. Norsk forsvarsindustri har utviklet løsninger som svarer på begge lands militære og sikkerhetsmessige behov. Flere norske leverandører er aktive i Chile innen områder som luftvern, ammunisjon, personlig bekledning og beskyttelse. Chiles nærhet til Antarktis og Norges til Arktis medfører at utnyttelse av romrelatert teknologi for overvåkning og kommunikasjon er svært relevant for begge land.

I tillegg til deltagelse under seminaret hadde Skogen også møte med sin chilenske kollega Christian De La Maza, Undersecratary for Defence. I samtalen ble bl.a. sikkerhetspolitikk og internasjonale relasjoner, forsvarsplanlegging, deltakelse i FN-operasjoner, handlingsplan for kvinner, fred og sikkerhet (UNSCR 1325), cybersikkerhet og videreutvikling av forsvarssamarbeidet berørt.

Til toppen