Statsforvalteren i Vestland skal utrede deling av Kinn

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Kinn kommune har søkt Kommunal- og distriktsdepartementet om å utrede deling av kommunen. Departementet vil gi Statsforvalteren i Vestland i oppdrag å utrede deling av Kinn kommune.

– Departementet har mottatt søknaden fra Kinn og mener det er riktig å etterkomme kommunens ønske ved å nå gi oppdrag om å utrede deling av kommunen. Det er viktig for regjeringen å lytte til lokaldemokratiet og ta kommunene på alvor, sier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp).

Kinn begrunner søknaden med at kommunen ikke har en struktur som er optimal for framtida, blant annet på grunn av reiseavstander, ulik kultur og uenighet i viktige saker. Kommunen håper en utredning vil gi svar på om det vil være positivt for innbyggerne å videreføre Kinn kommune. Kommunen understreker i søknaden at de først tar stilling til delingsspørsmålet etter at utredningen er gjennomført. Det er flertall i kommunestyret for denne prosessen.

Departementet vil så snart som mulig sende et oppdragsbrev til Statsforvalteren i Vestland.

– I tråd med den prosess kommunen selv også har ønsket, er det ikke på nåværende tidspunkt tatt stilling til om kommunen skal deles. Det må vi vurdere etter at utredningen er gjennomført og Kinn kommune har behandlet saken, sier Gjelsvik.


Kommunal- og distriktsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00