Statsminister Jonas Gahr Støre markerte årsdagen for krigen i Ukraina

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Statsministeren besøkte Bergen denne uken, i forbindelse med årsdagen for Russlands angrepskrig i Ukraina.

Statsminister Jonas Gahr Støre deltok i en sofasamtale om krigen i Ukraina sammen med lederen av Studentersamfunnet i Bergen, Maria Melve Kvåle.
Statsminister Jonas Gahr Støre deltok i en sofasamtale om krigen i Ukraina sammen med lederen av Studentersamfunnet i Bergen, Maria Melve Kvåle. Foto: Lea Røys

Torsdag kveld arrangerte Studentersamfunnet i Bergen en temakveld om krigen i Ukraina på studenthuset Det akademiske kvarter. Statsministeren deltok i en sofasamtale og fikk mange spørsmål fra den fullsatte salen. 

– Det er ett år siden Russland invaderte Ukraina. Det har vært et år med voldsbruk og krigsforbrytelser, ødeleggelser og drap i et omfang vi ikke har sett i Europa siden andre verdenskrig. Det ukrainske folk har vist en imponerende motstandskraft. Deres kamp er også vår kamp, sier Jonas Gahr Støre.

På ettårsdagen for invasjonen arrangerte Universitetet i Bergen, sammen med den ukrainske ambassaden, en internasjonal konferanse. Konferansen tok for seg det siste året med krig - og hva vi kan ha i vente det kommende året.

Statsministeren talte på en internasjonal konferanse på Universitetet i Bergen.
Statsministeren talte under en internasjonal konferanse på Universitetet i Bergen. Foto: Eivind Senneset

Statsministeren understreker viktigheten av å stille de som står bak krigen, til ansvar.

– Krigen og forbrytelsene i Ukraina er godt dokumentert, og mange bevis er sikret. Dette legger et grunnlag for å plassere ansvaret der det hører hjemme. Norge deltar derfor i de internasjonale diskusjonene om å opprette et spesialtribunal. Fra andre konflikter vet vi at ansvarliggjøring er grunnleggende for sikre rettferdighet og motvirke fremtidige forbrytelser. Det bidrar til å gi de gjenlevende et bedre liv, sier Støre.

Sammen med andre organisasjoner og institusjoner i byen markerte Bergen kommune årsdagen for invasjonen med ett minutts stillhet og fremførelse av Ukrainas nasjonalsang utenfor Bergen rådhus. Statsministeren, byrådsleder, ordfører og Ukrainas fungerende ambassadør til Norge deltok i markeringen.

Sjøforsvaret, som har sin hovedbase på Haakonsvern, har spilt en avgjørende rolle i å sikre kritisk infrastruktur det siste året. Statsministeren ønsket å takke ansatte og vernepliktige på basen for innsatsen i en krevende tid.

– Krigen i Ukraina har ført til et økt fokus på tilstedeværelse i våre nærområder, og vi ser verdien av alliert samarbeid og nærvær, både innad i forsvarsalliansen og bilateralt. Aktiviteten i Sjøforsvaret har økt betraktelig det siste året, og Kystvakten er kontinuerlig til stede i våre havområder. Sjøforsvaret har gjort tydelige prioriteringer for å møte den nye sikkerhetspolitiske situasjonen, og har et tett og positivt samarbeid med andre allierte. Det er jeg glad for, sier statsministeren.

Støre fikk en omvisning på KNM Roald Amundsen av Sjef Sjøforsvaret, Rune Andersen.
Støre fikk en omvisning på KNM Roald Amundsen av Sjef Sjøforsvaret, Rune Andersen. Foto: Håkon Johnsen / Odin Kjendalen / Sjøforsvaret