Statsminister Støre i samtale med Kinas statsminister Li Keqiang

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Statsminister Jonas Gahr Støre hadde 29. april en telefonsamtale med Kinas statsminister Li Keqiang der han formidlet det europeiske perspektivet på krigen i Ukraina. Han oppfordret Kina til å ta klart avstand fra Russlands angrep på Ukraina og bidra til en løsning på konflikten.

- Kina, som sier de vektlegger FNs regelverk og lands rett til territoriell integritet stor betydning, har også et ansvar for å bidra til å stanse Russlands angrepskrig. Det er Russland som er ansvarlige for angrepskrigen og for de humanitære og globale konsekvensene av den. Kinas posisjon i dette spørsmålet er viktig, og påvirker landets globale omdømme, særlig i Europa. Dette ga jeg klart uttrykk for i min samtale med statsminister Li, sier statsministeren.

Samarbeid med Kina på områder av felles interesse, særlig klima og det grønne skiftet, ble også tatt opp i samtalen. Handelen mellom Norge og Kina er økende, men de kinesiske korona-restriksjonene skaper utfordringer for norsk aktivitet i Kina.

Statsminister Støre er sammen med Sør-Afrikas president Ramaphosa med-leder for den globale pandemikoalisjonen ACT-A.

- Det er et felles ansvar å sikre en raskere og likeverdig håndtering av korona-pandemien. Jeg oppfordret Kina til å bidra med sin andel til ressursmobilisering til ACT-A, sier Støre.

Statsminister Jonas Gahr Støre tok også opp menneskerettighetsspørsmål.

- Vi ønsker en åpen dialog med Kina om menneskerettighetsspørsmål, også arbeidstakerrettigheter. Jeg anerkjente Kinas tilslutning til ILO-konvensjonen om arbeidstakerrettigheter. Jeg utrykte klart norsk bekymring for utviklingen i Xinjiang og Hongkong, sier statsministeren.