Statsministeren besøkte Minnesota

Statsminister Jonas Gahr Støre har i to dager vært i Minnesota, en av de amerikanske delstatene med tettest kulturelle og historiske bånd til Norge. Rundt 850 000 av Minnesotas innbyggere har norske røtter, og statsministeren møtte både soldater og studenter med tette bånd til Norge.

I delstatens hovedstad, Minneapolis, møtte statsministeren også senator Amy Klobuchar. Møtet var på Norway House, som er et samlingspunkt for norsk kunst, kultur og næringsliv i Midtvesten.

Vi snakket om de dype historiske båndene mellom Minnesota og Norge, men også det samarbeidet vi har i dag. Samarbeidet over Atlanteren er viktig for å møte utfordringene vi og verden står overfor. Det er ikke minst tydelig i vår felles støtte til Ukraina, og våre gjensidige ambisjoner innen grønn omstilling, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Statsminister Jonas Gahr Støre møtte senator Amy Klobuchar.
Statsminister Jonas Gahr Støre møtte senator Amy Klobuchar. Foto: Anne Kristin Hjukse / Statsministerens kontor.

Statsministeren besøkte også Camp Ripley, treningsområdet til Minnesotas nasjonalgarde som har samarbeidet tett med det norske Heimevernet i over 50 år. Gjennom utvekslingsprogrammet NOREX drar om lag 100 soldater fra Heimevernets innsatsstyrker og HV-ungdommer hvert år til Camp Ripley for å trene med nasjonalgarden. Samtidig kommer et tilsvarende antall amerikanske soldater til Norge for å trene i norsk klima på Værnes i Trøndelag. Samarbeidet bygger gjensidig militær forståelse som gir oss bedre soldater - på begge sider av Atlanteren.

Statsministeren besøkte også Camp Ripley
Statsministeren besøkte også Camp Ripley. Foto: Anne Kristin Hjukse / Statsministerens kontor.

En sjettedel, eller ca. 850 000, av Minnesotas innbyggere har norske røtter og en rekke institusjoner har fortsatt en nær tilknytning til Norge. Det var tydelig da statsministeren møtte studenter på St. Olaf College, like utenfor hovedstaden. Universitetet ble grunnlagt av norske innvandrere i 1874 og underviser blant annet i norsk kultur, historie og språk. 

Det har vært fint å være her i Minnesota og besøke det norsk-amerikanske miljøet. De nære kulturelle og historiske båndene mellom Norge og USA er en av bærebjelkene i forholdet til vår viktigste allierte. Det er imponerende å se de varige sporene norske utvandrere har satt her i Midtvesten, og at så mange unge amerikanere fortsatt har stor interesse for sine norske røtter, sier statsministeren.