Statsministeren deltek på eit møte for stats- og regjeringssjefar i FNs sikkerheitsråd

Sted: Statsministerens kontor

Statsminister Erna Solberg deltek på eit møte for stats- og regjeringssjefar i FNs sikkerheitsråd.

Tema for møtet er klima og sikkerheit. Møtet går føre seg digitalt og kan følgjast på https://webtv.un.org.

Pressekontakt er fagdirektør Tor Borgersen, telefon 90 93 89 87, e-post tab@smk.dep.no.