Statsministeren talte om nordområdepolitikken

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Statsminister Jonas Gahr Støre holdt i dag en tale om nordområdepolitikken på UiT Norges arktiske universitet.

Statsminister Jonas Gahr Støre svarer på spørsmål fra studenter på UiT Norges arktiske universitet.
Statsminister Jonas Gahr Støre svarer på spørsmål fra studenter på UiT Norges arktiske universitet. Foto: Kaja Schill Godager/Statsministerens kontor

– Jeg vil lage en strategisk plan for nordområdepolitikken. Nord er et unikt fortrinn for Norge, sa statsminister Jonas Gahr Støre.

– Ta dette som en invitasjon. Vi skal utvikle politikken sammen. Vi vil hente innspill fra hele Norge. Men politikken som nå utvikles skal inspirere og forankres i samarbeid med menneskene i nord, fortsatte Støre.

Statsministeren understreket at regjeringen vil føre en nordområdepolitikk som er nærmere folk, grønnere og oppdatert for det nye sikkerhetspolitiske landskapet. Han la frem de fem hovedprinsippene som skal ligge til grunn for den nye given i nordområdepolitikken: For det første at nordområdene skal være et sentrum for bærekraftig energi, teknologi og mat. For det andre at det skal være nærhet til viktige velferdstjenester.  For det tredje at kunnskap skal være drivkraft og nav i politikken. For det fjerde at nordområdene skal knyttes tettere sammen med infrastruktur. Og for det femte at nordområdene være regjeringens viktigste fredsprosjekt. 

– Nordområdepolitikken er en nasjonal satsing som angår hele Norge, men eierskapet og tilhørigheten til politikken skal ligge i nord, sa Støre.  

Nett-tv Statsministeren holder tale om nordområdepolitikken

Se sendingen her

Se sendingen her

Presse som ønsker å bygge inn nett-tv-sendingen på sine nettsider kan bruke følgende embed-kode: <div id='wowza_player'></div><script id='player_embed' src='//player.cloud.wowza.com/hosted/k7fvkgpt/wowza.js' type='text/javascript'></script>