Statsministerens innlegg på pressekonferanse om endringer i regjeringen

Velkommen alle sammen. Fredag kveld ble jeg gjort kjent med saken som førte til at Odd Roger Enoksen går av som forsvarsminister. Beslutningen ble tatt lørdag morgen. Som jeg sa på lørdag, mener jeg det som kom fram er uforenelig med det å ha tillit som statsråd.

Jeg ønsker å takke Enoksen for den innsatsen han har lagt ned som forsvarsminister i Norge i en krevende tid. Russlands invasjon av Ukraina har sjokkert og sjokkerer oss alle, og krevd at vi har hatt en klok og balansert tilnærming til situasjonen. Det har Enoksen hatt.

Statsministerens innlegg på pressekonferanse om endringer i regjeringen.
Statsministerens innlegg på pressekonferanse om endringer i regjeringen. Foto: Ingrid Brandal Myklebust / Statsministerens kontor.

Så ønsker jeg å presentere Bjørn Arild Gram som regjeringens nye forsvarsminister. Det er et kjent fjes i regjeringen. Vi har sett etter en klok og erfaren leder. En med tung politisk erfaring fra mange felt som kan gå rett inn i denne jobben.

Bjørn Arild har en solid bakgrunn og lang erfaring. I tillegg til å ha vært ordfører i Steinkjer kommune i 13 år, har han mange års erfaring som tillitsvalgt. Før han ble minister, var han styreleder i KS.

Jeg har sett hva slags statsråd Bjørn Arild er. Grundig, hardtarbeidende, lyttende og seriøs.

Han har sørget for at vi er i gang med fornyelse og forsterking av distriktspolitikken. Bra for distrikt og by. Det trengs.

Han har også arbeidet med følgene av krigen i Ukraina her hjemme. Han var med på å legge frem en kraftfull pakke til næringslivet i Øst-Finnmark, og har foreslått lovendringer for å gjøre kommunene bedre i stand til å bosette og inkludere flyktninger.

For meg har det vært viktig å vite at jeg har en forsvarsminister som jeg har nær kontakt med. Og som jeg har hundre prosent tillitt til fra dag én.

I forsvars- og sikkerhetspolitikken må vi ha evne til å ha to tanker i hodet på en gang. På den ene siden må vi håndtere den løpende sikkerhetspolitiske situasjonen med bakgrunn i det som skjer i Ukraina. I tillegg må vi ha evne til å tenke langsiktig på de sikkerhetspolitiske utfordringene vi har.

Vi har satt i gang viktig arbeid for å styrke forsvaret vårt.

Det har vist seg å være nødvendig, mer nødvendig enn jeg trodde da vi overtok ansvaret.

Vi skal også utvikle og forsterke forsvaret av Norge sammen med våre nordiske naboer, og styrke det nordiske forsvarssamarbeidet.

Det krever en forsvarsminister med bredde i politiske erfaringer. Det får Norge nå.

Jeg ser fram til å arbeide nært med Bjørn Arild på det området.

Så vil jeg ønsker Sigbjørn Gjelsvik velkommen i regjeringen som ny kommunal- og distriktsminister. Det er nyheten i dag. En ny statsråd.

Sigbjørn er oppvokst på Vestlandet, men har siden 2017 vært innvalgt for Akershus på Stortingetm, hvor han har vært medlem i finanskomiteen. Fra tidligere har han erfaring både som kommunepolitiker i Naustdal kommune og fylkestingspolitiker i Sogn og Fjordane. Han har lang fartstid i Senterpartiets stortingsgruppe, der han også var sekretariatsleder.

Jeg ble kjent med Sigbjørn da vi forhandlet på Hurdal. Jeg var klar over at det var en tøff negl, men det jeg møtte var en veldig erfaren politiker som var i stand til å finne gode løsninger som også ser og forstår den andre siden. Det har vi også erfart i Arbeiderpartiet når vi har hatt Sigbjørn som finanspolitiker i Stortinget, der vi har spilt inn løsninger sammen.

Det gir han, etter min mening, alle kvalifikasjoner til å ta fatt på den store viktige jobben i Kommunal- og distriktsdepartementet.

Han skal jobbe videre med stortingsmeldingen om regjeringens distriktspolitikk, som Bjørn Arild startet opp. Sigbjørn sin erfaring som lokal og nasjonal folkevalgt vil komme godt med i dette arbeidet.

Krigen i Ukraina vil fortsatt merkes på de aller fleste stedene i regjeringens arbeid. Sigbjørn vil jobbe nært med arbeids- og inkluderingsministeren når det gjelder bosetting av flyktninger og de utfordringene kommunene møter.

Vi får to veldig gode statsråder som begge har viktige kjennetegn. De er hardtarbeidende, seriøse og til å stole på. Derfor er jeg veldig fornøyd med det vi har fått til, og for at kongen har sagt ja til dette i statsråd.