Statsministeren på internasjonal korona-konferanse

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Statsminister Erna Solberg deltar i dag på den internasjonale giverlandskonferansen Coronavirus Global Response. Konferansen har kommet i stand på et initiativ fra Europakommisjonen og målet er å samle politisk og økonomisk støtte til å bekjempe korona-pandemien.

– Det er veldig positivt at Europakommisjonen nå tar initiativ til en stor, internasjonal konferanse for å samle støtte til vaksineutvikling, diagnostisering og behandling av covid-19. Med vårt lange engasjement i globale helsespørsmål er det naturlig at Norge stiller opp når vi blir bedt om være med og lede en slik konferanse, sier statsminister Erna Solberg.

Norge er blitt bedt om å ta en lederrolle for konferansen sammen med blant annet Tyskland, Japan, Frankrike, Storbritannia og Saudi Arabia.

Innsamlingen skal gå over flere uker. Målet for oppstartsmøtet er å samle inn 83 milliarder kroner for å fremskynde utvikling, produksjon og distribusjon av vaksiner, medisiner og tester for å bekjempe covid-19.

Norge vil spesielt vektlegge arbeidet med vaksineutvikling og distribusjon gjennom CEPI og GAVI, men også bidra til å samle internasjonal støtte for samarbeid for å utvikle bedre behandling og testing.

Norge var med på å grunnlegge både CEPI og vaksinealliansen GAVI, og har siden covid-19-utbruddet jobbet aktivt internasjonalt for å skaffe økt finansiering til CEPI sitt arbeid med en koronavaksine. For Norge er der viktig at en vaksine distribueres rettferdig, herunder til utviklingsland, og at initiativet støtter opp under WHOs lederskap. 

Konferansen starter kl. 1500 og kan følges direkte her: https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/live/1

Du kan lese mer om #GlobalResponse her: europa.eu/global-response  

Pressekontakt er kommunikasjonsrådgiver Tor Borgersen, telefon 90 93 89 87, e-post tab@smk.dep.no.