Statsministeren takker kommunene for arbeid med bosetting av flyktninger

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Alle landets 356 kommuner ble invitert til digitalt møte med statsministeren fredag 21. oktober. Her fikk kommunene anerkjennelse for å ha bosatt et rekordhøyt antall flyktninger.

Statsminister Jonas Gahr Støre står foran en blå bakvegg med riksløver i Akersgata 59.
Statsminister Jonas Gahr Støre på digitalt møte med kommunene. Foto: Helene Hoddevik Mørk / Statsministerens kontor

– Norge har nå tatt imot over 30 000 ukrainske flyktninger. Vi som land har aldri tatt imot så mange mennesker på så kort tid. Landets kommuner har gjort en enorm jobb med å gi ukrainere som flykter fra krig et hjem i Norge. Det har vært utfordringer, men alt i alt har dette gått veldig bra. Jeg er imponert over innsatsen kommunene har gjort sammen med frivillige, arbeidsgivere, skoler og lokalsamfunn, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Tema for møtet med kommunene var lokal beredskap og bosetting av flyktninger. Også arbeids- og inkluderingsministeren, justis- og beredskapsministeren, helse- og omsorgsministeren, DSB og IMDI deltok på møtet.

– Krigen i Ukraina er over i en helt ny og mer alvorlig fase, og vi merker ringvirkningene også her hjemme. Vi har en ny sikkerhetspolitisk situasjon, og regjeringen har derfor styrket beredskapen både på militær og sivil side.  Kommunene er helt avgjørende for hvor solid og god vår totale beredskap er. Vi har et felles ansvar, og arbeidet med økt beredskap vil kreve mye av oss alle. Jeg er imponert over det arbeidet dere legger ned, og vil understreke behovet for å arbeide systematisk med økt beredskap framover, sier Støre.