Statsministerens appell ved markeringen av Id-festivalen

As-salamu aleikum!Aller først vil jeg takke for en veldig hyggelig invitasjon til å komme hit i dag. Det er en stor ære for meg å få ta del i feiringen av id sammen med dere.

Sjekkes mot framføring

Id er en viktig høytid for mange. Årets ramadan er nå tilbakelagt. Muslimer over hele verden har brukt tiden til å faste og reflektere.

For mange handler denne tiden om å bli en bedre versjon av seg selv, og om hvordan man kan bidra til å gjøre andres hverdag bedre.

Dette er en tid for felleskap, solidaritet og takknemlighet.

Etter to år med pandemi har ramadan vært ekstra spesiell i år. Muslimer i Norge og store deler av verden, har igjen kunnet samle familie og venner, og moskeene har igjen fått tatt imot besøkende uten bekymringer om antallsbegrensninger.

Det har vært ekstra gledelig for mange.

Årets ramadan har også vært preget av at det foregår en krig ikke langt fra Norges grenser. Daglig har vi sett bilder av ødeleggelser og mennesker drevet på flukt. Mennesker som har mistet sine nære, mennesker som har mistet sine hjem.

I tider som disse, er det viktig at vi ikke glemmer at det foregår krig og brudd på menneskerettigheter flere steder i verden.

Krig fører med seg grusomheter og rammer mennesker likt, uavhengig av hudfarge, religion eller kulturell tilhørighet.

Krig forskjellsbehandler ikke. Ødeleggelsene er de samme, smerten er den samme, tapet er det samme, og da må også medmenneskeligheten og respekten for ofre være den samme.

Vi skal ikke ha et samfunn hvor sympatien, engasjementet og medfølelsen er avhengig av hudfarge eller religion.

I Norge har det etniske og kulturelle mangfoldet vokst med årene. Vi befinner oss i en by hvor mennesker av ulike bakgrunn, levemåter og trosoppfatninger lever side om side. Dette rike mangfoldet er vi stolte av og dette mangfoldet skal vi ta vare på.

Jeg ser med bekymring på det økende omfanget av rasistiske og ytterliggående ideer. Derfor har regjeringen besluttet å nedsette en ekstremismekommisjon som skal se på hvordan og hvorfor ekstremisme oppstår.

Vi skal utarbeide en ny handlingsplan mot rasisme, ekstremisme og radikalisering, og vi skal arbeide målrettet for å øke mangfoldet i arbeidslivet.

Vi skal sørge for at elever får mer kunnskap og informasjon om hatefulle ytringer og konsekvenser av rasisme, og vi skal styrke arbeidet med likestilling og diskriminering.

Oscar-vinner for årets beste kortfilm, Riz Ahmed, sa noen få, men kraftfulle ord i sin takketale: «Det er ingen oss og dem… det er bare oss».

Jeg mener at det er viktig å fremheve det vi mennesker har til felles, og det som binder oss sammen.

Noen nordmenn ser frem til jul, andre nordmenn ser frem til id – gleden binder oss sammen. En familie kan sitte rundt et søndagsmåltid, en annen rundt iftar – samholdet binder oss sammen. Noen setter kurs mot en kirke, andre mot et tempel, en synagoge eller en moske – fellesskapsfølelsen og trosutøvelsen binder oss sammen.

Id er som høytider flest en tid for glede, og i dag deler jeg denne gleden med store og små som har sett frem til å feire, og dele gode festmåltider sammen med nære og kjære, og med sine flotteste festantrekk på.

Jeg vil med dette ønske alle en riktig god feiring med familie, kjente og venner, og jeg ønsker alle: Id mubarak!