Statsministerens innledning på pressekonferanse om endringer i regjering

Kongen i statsråd har i dag utnevnt Oddmund Hoel til ny forsknings- og høyere utdanningsminister.

Sjekket mot fremføring

Jeg ønsker Oddmund velkommen i regjeringen. Det blir nøkkeloverrekkelse i departementet senere i dag – da svarer han på spørsmål.

Jeg vil starte med å takke Sandra Borch for alt det viktige arbeidet hun har gjort i regjering – både som landbruks- og matminister og som statsråd for forskning og høyere utdanning. Sandra fikk avskjed i nåde av Kongen i statsråd i dag.

Hun ble utnevnt som statsråd i Landbruks- og matdepartementet da regjeringen tiltrådte i oktober 2021.

Sandra har gjennomført store og viktige saker for landbruket i Norge. Hun har levert to svært gode jordbruksoppgjør der bøndene har fått et inntektsløft, i tråd med målet for denne regjeringens plattform. Hun har bidratt til økt matsikkerhet og selvforsyning over hele landet, og har prioritert, i politikken og i forhandlingene med landbruksorganisasjoner, klima- og miljøtiltak i landbruket. Hun har også bidratt til et historisk høyt nivå i reindriftsavtalen.

Siden august 2023 har hun vært forsknings- og høyere utdanningsminister. Hun har hatt god dialog med universiteter, høyskoler og forskningsinstitusjoner.

Og hun har vært med på og bidratt til at regjeringen har økt studiestøtten kraftig, økt antall studieplasser i flere fag, med satsing på flere desentraliserte og fleksible utdanninger, i tråd med målene i Hurdalsplattformen. Norge ligger nå i toppsjiktet i OECD når det gjelder offentlig pengebruk på forskning og utvikling.

Jeg vil si for min del at jeg har satt stor pris på å ha Sandra i min regjering. Hun har vært en hardtarbeidende og synlig statsråd, en god kollega og har gjort en solid jobb i begge departementer.

Sandra har levd et liv der hun har vist mot og der hun har vært et forbilde for mange. Det vil hun fortsatt være i politikken, og jeg vil si tusen takk til Sandra for innsatsen.

Så vil jeg ønske Oddmund Hoel velkommen som statsråd.

Regjeringen er i full gang med store reformer på forskningsområdet, opptakssystemet for høyere utdanning og profesjonsutdanningene. Det ligger nå foran oss.

Målet med endringene i opptakssystemet er at flest mulig skal begynne på utdanninger de er motivert til og som samfunnet trenger. Det er en helt nødvendig reform. På denne måten vil vi sikre mindre ventetid og at flere gjennomfører studiene på den tiden studiene er ment å ta.

Når det gjelder reformen av profesjonsutdanningene er målet at viktige utdanninger som lærer, sykepleier, ingeniører blir mer praktiske, målrettede mot arbeidsmarkedets behov og  tilrettelagt for det samfunnet trenger.

Dette står høyt på dagsorden i regjeringen. Vi hadde dette som en av de viktigste sakene i regjeringens konferanse i forrige uke. Vi kommer til å jobbe med det denne uka, så det er et arbeid  som statsråden vil ta tak i fra første dag.

Oddmund Hoel har gitt avgjørende bidrag til dette arbeidet allerede. Nå får han ansvaret for å lede innsatsen frem til endelige konklusjoner og fremleggelse.

Oddmund har en solid bakgrunn fra kunnskapssektoren og fra Kunnskapsdepartementet siden denne regjeringen tiltrådte 2021. Han er professor i historie, og kom fra Høgskulen på Vestlandet da han ble utnevnt til statssekretær i oktober i 2021.

Jeg vet at han har gjort en meget verdifull innsats for sine to statsråder, og jeg har selv hatt gleden av å arbeide nært med ham i flere av sakene vi har hatt på forsknings- og utdanningsfeltet.

Og la meg da understreke: For denne regjeringen er det et mål for demokratisk utvikling av samfunnet at flere skal få tilgang til høyere utdanning, uavhengig av bakgrunn og bosted. Vi ønsker at forskningen skal frembringe ny kunnskap, løse samfunnsutfordringer og skape verdier. Oddmund Hoel har i sitt arbeid i Kunnskapsdepartementet bidratt til å omsette disse målene til praktisk politikk, og får nå det fremste ansvaret for å gjøre det.

Så vil jeg også personlig si at jeg har jobbet nært med Oddmund når det gjelder engasjementet for hvordan vi kan ta imot kunstig intelligens og hvordan vi gjennom politiske vedtak i Norge og i samarbeid med andre land kan gjøre det vi kan for at denne teknologien kommer til samfunnets nytte. Vi annonserte i september i fjor at vi øremerker 1 milliard kroner over fem år til forskning på dette feltet. Det er avgjørende for å forstå teknologien og konsekvensene av den.

Oddmund har vært senterpartipolitiker lokalt i Luster kommune siden 2003. Han har en lang bakgrunn i målrørsla. Han er en kunnskapsrik, jordnær og raus person og en god samtalepartner. Han er til og med godt likt blant dem han skal styre. Her vil jeg legge til – det er fint, men det holder å være respektert, fordi det kommer nok noen tøffe beslutninger også.

Nå skal du overta, statsråd, et viktig arbeid i Kunnskapsdepartementet, og vi ønsker deg velkommen i regjeringskollegiet.

Alle dine egenskaper og brede erfaring vil komme til nytte på det ansvarsområdet du har, men jeg vet at det å få en professor i historie inn rundt bordet, det kommer også til å få stor betydning for andre fagfelt. Og slik skal det være i en regjering. Vi bidrar på tvers, og det får vi et godt bidrag til nå med din utdanning.

Jeg gleder meg til det samarbeidet.