Statsministerens innledning på pressekonferanse sammen med helse- og omsorgsministeren

Velkommen. I januar så kom det frem at masteroppgaven til Ingvild Kjerkol og en medstudent ved Nord universitet inneholder flere tilfeller av tekstlikheter. Ingvild bestred at dette dreier seg om plagiat og fusk og har ønsket å avvente avgjørelsen som Nord universitet tok tak i.

Som fremført

Jeg har hele tiden vært tydelig på at dette er et forhold mellom Nord universitet og studenten, og derfor står utenfor det løpende arbeidet i regjering som helse- og omsorgsminister.

Og jeg har vært tydelig på at det er universitetet som avgjør mastergraden, mens jeg avgjør tillit som statsråd.

Beslutningen fra Nemnda for studentsaker fra Nord universitet ble formidlet muntlig til Ingvild onsdag og kort tid etter ble jeg informert. Og torsdag kom det skriftlige vedtaket med begrunnelse fra nemnda.

Og nemnda har altså konkludert med at det i masteroppgaven hennes foreligger et ikke ubetydelig omfang av plagiat, og at det er å anse som fusk etter loven. Nemnda har også kommet til at dette er gjort forsettlig.

På denne bakgrunnen og med den konklusjonen så har jeg kommet til at det er svært vanskelig å få utført den løpende, krevende jobben som helse- og omsorgsminister.

Jeg har derfor kommet til at Ingvild bør fratre som statsråd. 

Helse- og omsorgsministeren har et betydelig ansvar for forskere og andre fagfolk i en stor og viktig sektor i Norge. Og for at helse- og omsorgsministeren skal kunne fungere godt, er tilliten fra en stor sektor avgjørende. Det har også veid inn i min beslutning.

Så er jeg oppriktig lei meg for denne beslutningen og for der vi er. Jeg har arbeidet med Ingvild om helse- og omsorgssaker siden 2016-2017; en svært dyktig, hardtarbeidende politiker, en av de aller beste Arbeiderpartiet har og hun har vært min helse- og omsorgsminister siden 14. oktober 2021. En av de mest produktive, modige helseministre Norge har hatt i nyere tid, og det trengs i den sektoren.

Hele regjeringskollegiet og jeg har satt stor pris på Ingvild i regjering, både som helse- og omsorgsminister, men også fordi hun er en sterk politiker. Og det vil hun fortsette å være. Hun er leder av Trøndelag arbeiderparti, medlem av Sentralstyret og kommer til å være synlig og tydelig i norsk politikk i lang tid fremover. Jeg vil savne Ingvild, men takker henne i dag for innsatsen i regjeringen. Vær så god, Ingvild.