Statsministerens innledning på pressekonferansen om korona

Kjære alle sammen. Vi er nå inne i en ny fase av pandemien.Mange flere i landet vårt er vaksinert og dermed bedre beskyttet nå enn i midten av desember. De siste ukene har over en million tatt vaksine.

I tillegg har vi brukt den siste tiden til å sikre oss et stort antall selvtester.

Dette gjør at vi i dag kan lette på mange av de tiltakene som ble innført for fire uker siden. 

Samtidig er det slik, at omikronviruset dominerer og smitten øker raskt, men langt færre blir alvorlig syke.

Tiltakene vi vedtok for fire uker siden, de har virket. Og trykket mot helsevesenet vårt, har vi klart å holde på et akseptabelt nivå.

Men vi må fortsatt ha tiltak for redusert kontakt, slik at vi bevarer kontrollen med pandemien.

Fremover vil smitten etter alt å dømme øke raskt.

Folkehelseinstituttet er veldig tydelige: Smittetoppen ligger foran oss.

Jobben nå blir å sørge for at smitten ikke øker så raskt og så mye at helse- og omsorgstjenesten overbelastes, på grunn av for mange pasienter og høyt sykefravær.

 

Det betyr at vi kan slippe opp noe, men vi kan ikke slippe opp helt.

Det er den vanskelige balansegangen som kreves for å bevare kontroll med pandemien i den fasen vi nå går inn i. 

Mange vil bli smittet, gjennomgående mindre alvorlig syke enn før, og sykefraværet vil sannsynligvis bli høyt. Alle bedrifter og virksomheter må forberede seg på det. Det må legges planer for å opprettholde mest mulig normal drift i en krevende situasjon.

 

Regjeringen har i dag, og de siste dagene, gått grundig gjennom rådene fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet, og jeg vil si litt om de lettelsene i tiltak vi nå gjør. 

Vi har – også nå – prioritert barn og unge først, deretter næringslivet. Flere av fagstatsrådene vil utdype på sine områder.

Vi opphever kravet om gult nivå i barnehager og barne- og ungdomsskoler, men anbefaler likevel gult nivå der smittesituasjonen lokalt tilsier det. Her må kommunene følge med. 

På videregående skoler opphever vi rødt nivå og anbefaler grønt. Men også her må kommunene gjøre en lokal vurdering.

Vi legger til rette for økt aktivitet for barn, unge og voksne innen idrett og kultur. Dette skal kulturministeren si mer om.

Skjenking av alkohol blir tillatt frem til klokken 23 for serveringssteder. Skjenkingen skal skje ved bordene. Denne endringen trer i kraft fra i morgen.

Dette er viktig. Vi legger om karantenereglene slik at testing kan erstatte karantene i mye større grad. Disse endringene vil bidra til at flere kan leve normalt, selv om det er mye smitte i samfunnet. Det vil helseministeren si mer om.

Regjeringen følger nøye med på utviklingen og vil gjøre en ny helhetlig vurdering av tiltakene tidlig i februar.

 

Jeg understreker: Selv om vi nå åpner noe opp, må vi fremdeles ta hensyn til at vi lever i en pandemi med et svært smittsomt virus.

Det er fortsatt usikkert hvor mange som blir alvorlig syke når smitten øker i ukene fremover.  

Flere av tiltakene videreføres derfor:

Vi ber folk begrense antall nærkontakter. Det er en avgjørelse hver og en av oss må tenke gjennom.

Det vil være påbud om munnbind i butikker, kjøpesentre og andre steder hvor vi ikke kan holde meteren.

Det er fortsatt påbud om å tilrettelegge for hjemmekontor.

Vi anbefaler å unngå kollektivtransport når det er trengsel.

Grunnen til at vi kan leve med de smittetallene vi nå ser, og den økningen vi forventer, er først og fremst beskyttelsen vaksinene gir oss.

Jeg gjentar derfor oppfordringen: Ta vaksine!

Jeg vil takke kommunene som gjør en stor og viktig jobb med å sørge for at stadig flere blir vaksinert med dose en, to eller tre. Jeg vil takke Forsvaret som har bistått mange kommuner, apotekene som stiller opp, studenter som stiller opp. Det er utrolig mye mobilisering for at dette nå skjer i den takten som er.

Vi er nå tett på målet om å sette 400.000 vaksinedoser i uken. Siden inngangen til desember har flere titalls tusen tatt første dose – altså begynt å få beskyttelse.

 

Vi klarte gjennom inngripende tiltak i desember å bevare kontroll med pandemien i en fase med høy smitte av delta-viruset, sterkt press på helse- og omsorgstjenesten og stor usikkerhet om omikron. Nå vet vi mye mer om omikron. Og vi vet at delta er på vei ned og at omikron er den dominerende varianten. Den er mye mer smittsom, men også en god del mindre farlig. 

Vi skal altså leve med høy smitte, men unngå at smittetallene blir for høye.

Det kan bli nødvendig å stramme inn igjen dersom smitten vokser så mye at helse- og omsorgstjenesten ikke kan yte nødvendig helsehjelp til alle. Jeg vet mange følger med på smittetall. Det kan jeg love at jeg også gjør, men vi følger særlig med på innleggelser, belastning og det vi kan måle i forhold til helsevesenet vårt.

Vi vil altså ikke til overbelastning.

Vi har de siste fire ukene vist at vi kan klare å beholde kontroll med pandemien. Nå har vi mer kunnskap.

Vi skal klare å beholde kontrollen de neste ukene og månedene også.

Med dette gir jeg ordet til helse- og omsorgsministeren.