Statsministerens innlegg på pressekonferanse om flyktninger fra Ukraina

Vi er midt oppi en flyktningkrise som Europa ikke har sett siden andre verdenskrig. Vi ser bildene og vi ser mennesker som er på flukt ut av Ukraina til nabolandene. Det regnes nå med at om lag 3 millioner mennesker er på flukt.

Statsminister Jonas Gahr Støre
Statsminister Jonas Gahr Støre orienterte om at regjeringen vil hente ukrainske flyktninger til Norge. Foto: SMK

Jeg tror vi kan si at det er den største humanitære krisen vi har hatt i vårt europeiske nabolag siden den andre verdenskrigen. En humanitær krise betyr at menneskene mangler husly, mat, vann, helsehjelp. De er fratatt grunnleggende trygghet.

Det som har skjedd til nå, er at mange av dem som har reist ut til Polen, Ungarn, Slovakia, Romania og Moldova, har reist videre. Det har vært et budskap fra Høykommissæren for flyktninger og fra landene selv om at de ikke ønsket forsinkende prosedyrer ved landegrensene som kunne bremse flyktningene i å kunne reise videre. Det har vi lyttet til.

Men vi har vært opptatt av å ta et ansvar sammen med europeiske land. Vi er forberedt på, og jobber nå intenst med å kunne ta imot flyktninger som kommer til Norge. Noen kommer som flyktninger, andre kommer hit og oppholder seg hos slektninger.

Det er en lang norsk tradisjon å stille opp for flyktninger.

Vi har fått en anmodning fra Moldova, som er et av de fattigste nabolandene og har fått mange flyktninger. Regjeringen har besluttet at vi skal hente inn hit 2.500 ukrainske flyktninger fra Moldova. Det vil justisministeren si mer om.

I tillegg har vi bestemt å foreslå at vi skal evakuere inntil 550 ukrainere med behov for sykehusbehandling. Det er en lang norsk tradisjon å kunne gi helsehjelp, både i den humanitære hjelpen vi yter ute i konfliktområder, men også på grunn av en imponerende dugnadsvilje og kapasitet ved norske sykehus. Det vil helseministeren si mer om.

I sum – fordi de som kommer til sykehusbehandling vil ha med seg pårørende – vil dette bety at Norge her tar imot i overkant av 5.000 ukrainske flyktninger som får bistand til å komme hit gjennom transport som vi legger til rette for.

Samtidig er det viktig å holde nær kontakt med nabolandene. Polens statsminister var i Norge i forrige uke, vi er i nær kontakt med europeiske land i EU og også de direkte berørte nabolandene, og vi er åpne for bidra til de felleseuropeiske løsningene.

Da gir jeg ordet til justisministeren.