Statsministerens innlegg på pressekonferanse om skjerpede smitteverntiltak

Kjære alle sammen! Jeg vil begynne med å si det på denne måten: Nå er det alvor. Det er ikke mange dagene siden vi innførte nye smitteverntiltak. Men siden det har smitten i Norge økt kraftig.

Jonas Gahr Støre på pressekonferanse om korona sammen med Tonje Brenna og Ingvild Kjerkol.
Statsminister Jonas Gahr Støre la fram nye tiltak mot koronasmitte på regjeringens pressekonferanse mandag kveld. Foto: SMK

Vi har nå en kraftig vekst i smitten av deltavarianten. Så har vi også omikron som sprer seg raskt.

Vi har fått mer kunnskap om hvor raskt omikron-varianten sprer seg og hvilke konsekvenser spredningen av virusvarianten kan få.

Omikron-varianten sprer seg så raskt at den trolig er dominerende i Norge i løpet av noen uker.

I Danmark har antallet omikron-smittede doblet seg hver andre eller tredje dag.

I London er allerede 40 prosent av de korona-syke smittet med omikron. Dette går fort.

Det er nå liten tvil: den nye virusvarianten endrer spillereglene.

Derfor er vi nødt til å handle raskt. Og vi må handle igjen.

Tiltakene vi innførte i forrige uke vil etter alt å dømme ha effekt, og de skal få lov til å vare. Men de må forsterkes.

Jeg sa i forrige uke at vi ville innføre strengere tiltak hvis vi fikk kunnskap som gjorde det nødvendig.

Det har vi nå.

Det er økt risiko for at vi får svært mange syke mennesker som følge av en kraftig økning i smitten i ukene fremover.

Det kan føre til en overbelastning av helsetjenesten, både i sykehusene og i kommunene.

De siste dagene har antall covid-pasienter på sykehus og antallet på intensivavdelinger økt.

Det er stort press på fastleger, legevakt og kommunale helse- og omsorgstjenester.

Sykefraværet blant fagfolk i helsetjenesten er også økende. Det er også sykefraværet ute i samfunnet generelt.

I sum er belastningen på helsetjenesten betydelig, allerede i dag.

Ingenting tyder på at situasjonen er i ferd med å snu – snarere tvert imot.  

Derfor må vi ta ytterligere grep nå.

Og da vil jeg begynne med å si at vi har ett offensivt virkemiddel som dere kjenner og som er vårt viktigste tiltak også i kampen mot omikron – og det er vaksinen.

Vi vet at vaksinen ikke beskytter oss like godt mot smitte av omikron-varianten.

Men alt tyder på at vi ved å ta vaksine beskytter oss mot alvorlig sykdom – også hvis vi blir smittet med omikron.

Beskyter du deg mot alvorlig sykdom reduseres faren for at du legges inn på sykehus og får intensiv behandling.

Ved å ta vaksine beskytter du deg selv.

Ved å ta vaksine beskytter dine nærmeste, de du er glad i.

Og du beskytter faktisk også samfunnet som du er en del av.

Ved å ta vaksine bidrar du til at vi ikke får så mange alvorlig syke i samfunnet at helsetjenesten kneler.

Jeg vil oppfordre så sterkt jeg kan til alle: Ta vaksine!

Vi har satt som mål om at alle over 45 år skal få tilbud om oppfriskningsdose, den tredje dosen, innen midten av januar. Opprinnelig sa vi alle over 18 innen påske. Nå setter vi et nytt mål.

Utviklingen den siste uken gjør at vi må få opp hastigheten ytterligere.

Vi ber kommunene øke tempoet i vaksineringen. Og så vet vi at mange av kommunene er svært presset.

De har lite å gå på dersom situasjonen blir mer krevende og belastningen på tjenestene og sykefraværet øker. Det er en veldig forståelig situasjon.

Jeg vil understreke: kommunene gjør en god jobb! De har vært i frontlinjen av denne kampen fra start.

Vårt mål er nå å forsterke vaksineinnsatsen ved at de får hjelp og avlastning.

Regjeringen har derfor gjennom helgen bedt Forsvaret om å bistå kommuner som trenger det. 

Forsvaret vil kunne organisere innsatsteam med ansatte fra Forsvarets sanitet, frivillige, tannleger, ansatte i bedriftshelsetjenesten og helsepersonell fra helseforetakene.

I tillegg vil vi forenkle samarbeidet mellom kommuner og apotek, slik at også apotekene kan hjelpe til med vaksineringen.

Flere kommuner gjør det i dag. Nå ønsker vi at det skal bli en nasjonal ordning.

Regjeringen har også besluttet å følge FHIs anbefaling om å korte ned intervallet mellom andre og tredje dose.

Den reduseres nå til 4,5 måneder. Det gjør at vi nå raskere kan få beskyttet flere.

Vårt mål er å kontrollere smitten gjennom vinteren. Vi må leve med at covid er i landet vårt, men vi skal ha kontroll.

De helsefaglige rådene vi fikk i helgen var svært tydelige:

Vi må raskt redusere den sosiale kontakten enda mer for å dempe veksten i smitte og sørge for at kommunene og sykehusene kan gi nødvendig helsehjelp til alle som trenger det.

Etter nesten to år med pandemi vet vi hva det betyr: Vi – du og jeg-  må møte færre folk.

Derfor legger vi nå nye tiltak på toppen av dem vi innførte i forrige uke.

Nå må vi gjøre det vi kan for å redusere møtepunktene mellom oss. Her er hovedpunktene:

  • Alle som kan ha hjemmekontor, skal ha hjemmekontor.
  • Vi ber folk om å holde seg mest mulig hjemme og begrense antall nærkontakter.
  • Vi strammer kraftig inn på reglene gjennom forskrift om hvor mange som har lov til å være til stede på arrangementer. Det vil helseministeren komme tilbake til.
  • Vi innfører skjenkestopp over hele landet. Det blir ikke lov til å drikke alkohol på restauranter, barer eller hoteller.
  • I det lengste har vi skjermet barn og unge fra tiltak. Det er et hensyn som vi legger stor vekt på. Men nå kommer vi dessverre ikke utenom innstramminger som også påvirker dem, både i barnehagen, på skolen og på fritiden. Det vil kunnskapsministeren si mer om.

Alle tiltakene jeg nå har snakket om, vil vare i fire uker. Da er vi altså i midten av januar.

Vi innfører ingen nye innstramminger for besøk i private hjem, utover de anbefalingene vi kom med i forrige uke. Men folk må tenke seg om, også på hvordan de opptrer i private hjem. Maksimalt ti gjester hjemme, og inntil 20 en gang i høytiden.

Jeg vet at det dette er blytunge beskjeder å få. Dere skal vite at de også er tunge beskjeder å gi.

Det er særlig tungt for alle som jobber i utelivet eller kulturlivet. Og særlig i en tid hvor det å være i uteliv og kulturliv er en del av opptakten til jul.

For unge voksne som må droppe uteliv og fotballtreninger.

For alle som fra før gruet seg til en juletid med for få mennesker i livet, og som nå ser at det kan bli enda færre.

Det er en stor belastning det vi nå annonserer, for mange mennesker og mange bedrifter. For mange vil dette oppleves som en nedstengning – om ikke av samfunnet, så av deres liv og levebrød.

Til dere vil jeg si: ingen skal stå alene i denne krisen. Vi er i løpende dialog med partene om kompensasjonsordninger, og vi skal stille opp for dem som blir rammet av politiske vedtak som reduserer aktivitet.

I morgen tidlig vil vi derfor ha en egen pressekonferanse der vi legger fram hvilke ordninger som nå skal hjelpe folk og bedrifter gjennom denne perioden.

Til slutt vil jeg si til dere alle:

Vi har stått i denne pandemien i snart to år. Flere ganger har vi klart å få smittetallene ned. Vi skal klare det igjen.

Det blir jul. Du kan reise hjem i jula, og du kan være med dine nærmeste.

Vi kan ikke være så mange sammen. Men vi kan være der for hverandre.

Så se rundt deg, hvem kan du gjøre en forskjell for.

Sammen må vi stille opp for å snu denne utviklingen. Det kan vi, og da kan vi kontrollere smitten gjennom vinteren.

Og med det gir jeg ordet til helseministeren.