Statsministerens innlegg på pressekonferansen om endringer i regjeringen

Velkommen alle sammen. Det er en dag for skifte i regjeringen. Jeg vil først begynne med å takke Hadia Tajik som fredag gikk av som arbeids- og inkluderingsminister.

Det er viktig for meg å si, som statsminister i disse snart 5 månedene, at Hadia har gjennomført en historisk innsats med opprydning i arbeidslivet. På få måneder rakk hun gjennom politisk handlekraft å styrke arbeidsfolks rettigheter på flere områder.

Hun har fremmet forslag om å styrke retten til heltid og stramme inn bruken av innleid arbeidskraft. Hun har tatt grep for å fjerne den generelle adgangen til midlertidige ansettelser og innføre kollektiv søksmålsrett mot ulovlig innleie. Og hun har startet arbeidet med å gi tryggheten tilbake til mennesker på arbeidsavklaringspenger. Oppfylt viktige poster i vårt politiske prosjekt.

Hun har rett og slett flyttet makt til vanlige arbeidsfolk. Jeg ønsker å takke Hadia for hennes viktige og solide innsats, og for samarbeidet i regjering. Jeg er glad for at Hadia fortsetter for fullt som politiker i Arbeiderpartiet og i Stortingsgruppa vår.

Så ønsker jeg velkommen Marte Mjøs Persen som ny arbeids- og inkluderingsminister. Marte har vært olje- og energiminister fra vi tiltrådte og nå går hun altså over i en ny rolle. For meg var det viktig å se etter muligheten for en statsråd med erfaring fra denne regjering kunne ta dette veldig viktige arbeidet på arbeid og inkludering, som de siste ukene bare har blitt enda viktigere.

Den personen som hadde erfaringen, egenskapene og personligheten til det, det er Marte. Hun har erfaring med å styre en av våre største byer. Fra 2015 til 2021 var hun ordfører i Bergen. Hun er leder i Vestland Arbeiderparti og sitter i vårt sentralstyre, kan politikken vår, vært med på å utforme den. Hun har mange års erfaring som folkevalgt i Bergen og som tillitsvalgt og fagorganisert i LO.

Marte har vært olje- og energiminister i en krevende tid på dette feltet. Jeg vil berømme Marte for den innsatsen hun viste med å utvikle et system som kunne hjelpe vanlige husholdninger da strømregningene gikk i været. Hun har vært ansvarlig for å utarbeide en helt ny sikringsordning i velferdsstaten som gjorde dette mulig.

Hun var i februar med på å drive fram regjeringens storstilte satsning på havvind og satte i gang et svært viktig arbeid for regjering som legger viktige føringer fremover. Hennes innsats som energiminister gjør at vi nå ligger foran det opprinnelige skjemaet og er i gang med den første delen av utbyggingen som vil sikre krafttilførselen i Norge. Marte har og oppnevnt energikommisjonen som skal kartlegge energibehovene og foreslå økt energiproduksjon. På det feltet er vi godt i gang med å oppfylle både Hurdalsplattformen og har møtt viktige oppgaver som dukker opp på veien slik det var med strømkrisen.

Nå overtar hun som arbeids- og inkluderingsminister. Et felt med store, viktige politiske oppgaver som krever det beste av en statsråd. Den viktigste oppgaven er å få flere inn i arbeid. Vi har nå rekordlav ledighet i landet vårt og en unik mulighet til å hjelpe flere av dem som har stått utenfor arbeidslivet, inn i arbeid. Det krever vilje og evne til nytenking om hvordan vi bruker vårt apparat til å bidra til det i samarbeid med nærings- og arbeidsliv.

De som kjenner Marte, og jeg er blant dem, vet at hun er en politiker som ser folk. Hun har sterkt engasjement og et varmt hjerte som hun har med seg i politikken. Det merker vi som jobber med henne. Det er en viktig oppgave når hun nå får arbeid for hele NAV-etaten og skal innrette dem på disse oppgavene vi har foran oss.

Hun skal videreføre og gjennomføre oppgavene for å sikre et mer trygt arbeidsliv i tråd med Hurdalsplattformen. Men i tillegg, så får altså Marte en krevende og svært viktig oppgave når vi skal ta imot flyktninger fra Ukraina. Som dere vet er det Justis som har ansvaret for mottaket, men når jobber kommer til å plassere folk ut i kommuner, sørge for at dette fungerer og sikre trygghet både for de som kommer og de som bor, så er den oppgaven viktig for arbeids- og inkluderingsministeren.

Som følge av krigen har 1,5 millioner flyktet fra Ukraina. Situasjonen er enda ikke over så arbeidet med å bosette og integrere ukrainere i det norske samfunnet er en oppgave som Marte må ta tak i fra dag en. Da mener jeg at hennes erfaring som ordfører i en by som tok på seg en god del stort ansvar i tidligere intergreringsrunder, kommer veldig godt med. Jeg har vektlagt det når jeg har sett etter kvaliteter ved en arbeids- og inkluderingsminister. Vi beholder inkluderingsfunksjonen i det som da heter AID.

Så er jeg veldig glad for å se Terje Aasland i regjeringen. Han overtar som olje- og energiminister. Jeg vil si han er en gryteklar olje- og energiminister. Hans erfaring og forberedte utgangspunkt gjør at dette er et trygt og godt valg. Terje har vært innvalgt på stortinget fra Telemark siden 2005, vært medlem av ulike komiteer i Stortinget, og var inntil i dag leder av energi- og miljøkomiteen. Terje sitter også i Arbeiderpartiets sentralstyre.

På Stortinget har Terje vært helt sentral i å håndtere strømkrisen. Få pakkene gjennom i Stortinget. Hans nære kontakt med industri, næringsliv og samfunnsliv har vært viktig for å forstå denne utfordringen vi er i. Det gir han et solid utgangspunkt for å gå løs på jobben som olje- og energiminister.

Terje har god kjennskap, og jeg vil si, kjærlighet til norsk industri. Men ikke en gammel industri, men en moderne industri og et sterkt engasjement for å nå klimamålene. Det har jeg erfart ved å jobbe sammen med han i Stortinget. Det er en kombinasjon som er avgjørende for å følge opp det vi har i vårt program, for å jobbe for realisere dette grønne skiftet.

Vi har store ambisjoner om å kutte utslipp og skape jobber. De neste årene er selvfølgelig helt avgjørende i forhold til å lykkes med satsingen på fornybar energi, bruke våre olje- og gassressurser på en måte som bidrar til å kutte utslipp og som kan legge grunnlag for hydrogen og andre nye, store satsinger. Terje har en viktig jobb i å sørge for at vi har nok ren kraft til Norge til husholdninger og industri i årene som kommer. Det har han de beste forutsetninger for å løse.

Så er det også her slik at krigen i Ukraina får mange og store konsekvenser.

Vi har allerede sett tydelig at den påvirker energiprisene, råvareprisene og energipolitikken i hele verden. Der blir Norge et land som får oppmerksomhet fra særlig Europa. Men også i større sammenheng fordi vi er den energinasjonen vi er. Det blir en viktig oppgave for Terje å styre energipolitikken her hjemme i en krevende og usikker tid i verden.

Jeg får to kollegaer som jeg har stor tillit til. En får ny oppgave i regjering, og en får en ny oppgave ved å gå inn i regjering. De kommer til å være i full vigør allerede fra i ettermiddag. Det er jeg veldig glad for.