Statsministerens program veke 12

Dette innhaldet er meir enn 2 år gammalt.

Statsministeren og statsrådane har normalt desse faste postane i vekeprogrammet: Regjeringskonferanse torsdag kl. 12.30 og statsråd på Slottet fredag kl. 11.00. Det er også jamlege møte i Regjeringa sitt sikkerheitsutval (RSU).

Måndag 21. mars
Kl. 13.00: Statsminister Jonas Gahr Støre deltek på sentralstyremøte i Arbeiderpartiet. Stad: Partikontoret.

Pressekontakt er statssekretær Tale Jordbakke, telefon 97 65 14 57, e-post tjo@smk.dep.no.

Tysdag 22. mars
Kl. 09.00: Statsministeren besøkjer Bioco-anlegget til Felleskjøpet Agri og Nortura i Mysen. Tema er berekraft og sirkulær bioøkonomi. Adresse: Sloraveien 60, Hærland. Vi ber presse akkreditera seg til mari.hagerup@nortura.no innan måndag 21. mars kl. 14.00.

Kl. 11.00: Statsministeren besøkjer Frivillighetssentralen i Halden. Adresse: Os Alle 3, 1777 Halden.

Kl. 12.30: Statsministeren besøkjer prosjektet «Skogens menn». Tema for besøket er psykisk helse og førebygging av einsemd. Adresse: Trøskenveien 307, Sarpsborg.

Kl. 14.00: Statsministeren møter tilsette i kommunen og aktørar som arbeider med å ta imot flyktningar frå Ukraina. Tema for møtet er busetting, inkludering og integrering av flyktningar. Adresse: Allaktivitetshuset, Skolegata 2, 1532 Moss.

Pressekontaktar er statssekretær Tale Jordbakke, telefon 97 65 14 57, e-post tjo@smk.dep.no og kommunikasjonsrådgivar Kaja Schill Godager, telefon 91 91 98 93, e-post ksg@smk.dep.no.

Onsdag 23. mars
Kl. 13.00: Statsministeren har digitalt møte med Latvias statsminister Krisjanis Karins. Tema for samtalen er krigen i Ukraina, følgjer for europeisk trygging og bilateralt og nordisk/baltisk samarbeid.

Pressekontakt er kommunikasjonsrådgivar Kaja Schill Godager, telefon 91 91 98 93, e-post ksg@smk.dep.no.

Torsdag 24. mars
Statsministeren deltek på eit ekstraordinært NATO-toppmøte i Brussel om konflikten i Ukraina. Endeleg program kjem seinare. Vi ber presse som vil dekke møtet om å akkreditera seg via NATO sine nettsider. 

Pressekontakt for statsministeren er statssekretær Tale Jordbakke, telefon 97 65 14 57, e-post tjo@smk.dep.no og fagdirektør Tor Borgersen, telefon 90 93 89 87, e-post tab@smk.dep.no.

Fredag 25. mars
Kl. 15.00: Statsministeren deltek på eit seminar i samband med 80-årsdagen til Gudmund Hernes. Adresse: Drammensveien 78.

Pressekontakt er kommunikasjonsrådgivar Kaja Schill Godager, telefon 91 91 98 93, e-post ksg@smk.dep.no.

Laurdag 26. mars
Statsministeren deltek på fylkesårsmøte til Arbeiderpartiet i Trøndelag.

Pressekontakt er politisk rådgivar Emma Svarva Giskås, telefon 93 80 94 69, e-post esg@smk.dep.no.