Statsministerens program veke 17

Dette innhaldet er meir enn 2 år gammalt.

Statsministeren og statsrådane har normalt desse faste postane i vekeprogrammet: Regjeringskonferanse torsdag kl. 12.30 og statsråd på Slottet fredag kl. 11.00. Det er også jamlege møte i Regjeringa sitt sikkerheitsutval (RSU).

Måndag 25. april
Kl. 13.00: Statsminister Jonas Gahr Støre deltek på sentralstyremøte i Arbeiderpartiet. Stad: Partikontoret.

Pressekontakt er statssekretær Tale Jordbakke, telefon 97 65 14 57, e-post tjo@smk.dep.no.

Tysdag 26. april
Kl. 13.00: Koronakommisjonens leiar Egil Matsen overleverer kommisjonens rapport til statsminister Jonas Gahr Støre på ein pressekonferanse. Sjå eiga pressemelding frå Koronakommisjonen.

Stad: Marmorhallen, Klima- og miljødepartementet, Kongens gate 20.

Påmelding til rvi@smk.dep.no innan 25. april.

Oppmøte for akkreditert presse seinast kl. 12.30. Ta med gyldig pressekort og ID.

Pressekonferansen blir filma av Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) og kan følgjast direkte på www.regjeringa.no. Der kan også videofila lastast ned i etterkant. DSS distribuerer som vanleg publiseringspunkt til medier som vil sende pressebriefen direkte. DSS kan kontaktast på telefon 22 24 88 45 eller e-post dss-videoproduksjon@dss.dep.no.

Presse som ønskjer å byggje inn nett-tv-sendinga på sine nettsider kan bruke følgjande embed-kode: <div id='wowza_player'></div><script id='player_embed' src='//player.cloud.wowza.com/hosted/k7fvkgpt/wowza.js' type='text/javascript'></script>

Pressekontakt for Koronakommisjonen er kommisjonens leiar Egil Matsen, telefon 95 18 67 69, e-post egil.matsen@koronakommisjonen.no.

Pressekontakt for statsministeren er kommunikasjonssjef Anne Kristin Hjukse, telefon 99 21 46 10, e-post ahj@smk.dep.no.

Kl. 19.00: Statsministeren deltek på det utsette julebordet til Stortingets presselosje. Stad: Sentralen i Oslo.

Søndag 1. mai
Statsministeren deltek på markeringar av den internasjonale arbeidardagen i Drammen, Sandefjord, Skien, Larvik og Asker.

Pressekontakt er politisk rådgivar Emma Svarva Giskås, telefon 93 80 94 69, e-post esg@smk.dep.no.