Statsministerens program veke 31

Dette innhaldet er meir enn 1 år gammalt.

Statsministeren og statsrådane har normalt desse faste postane i vekeprogrammet: Regjeringskonferanse torsdag kl. 12.30 og statsråd på Slottet fredag kl. 11.00. Det er også jamlege møte i Regjeringa sitt sikkerheitsutval (RSU).

Onsdag 3. august
Kl. 10.00 Statsminister Jonas Gahr Støre besøkjer Norway Cup på Ekebergsletta.

  • 10.00 Møte med frivillige ved rydde- og sykkelavdelingen
  • 10.30 Global Goals Arena. Orientering om aktivitetar og stands og møte med det ukrainske fotballaget Ukraina United
  • 11.45 Verdikampen. Statsministeren held appell og speler fotballkamp.
  • 13.00 Pressetid

Pressekontakt er politisk rådgivar Emma Svarva Giskås, telefon 93 80 94 69, e-post esg@smk.dep.no og fagdirektør Tor Borgersen, telefon 90 93 89 87, e-post tab@smk.dep.no.

Torsdag 4. august
Kl. 10.00 Statsministeren og kunnskapsminister Tonje Brenna besøkjer Guttas Campus på Jeløya. Adresse: Strandpromenaden 173, 1516 Moss.

Kl. 11.30 Statsministeren og kunnskapsministeren besøkjer SFO ved Reier skole. Temaet er den nye SFO-ordninga som kjem i august. Adresse: Brageveien 9, 1517 Moss.

Pressekontakt er politisk rådgivar Emma Svarva Giskås, telefon 93 80 94 69, e-post esg@smk.dep.no og kommunikasjonsrådgivar Kaja Schill Godager, telefon 91 91 98 93, e-post ksg@smk.dep.no.

Fredag 5. august
Kl. 08.30 Statsministeren og næringsminister Jan Christian Vestre besøkjer Treklyngen Industripark. Temaet er treforedlingsindustrien. Adresse: Follumveien 100, 3516 Hønefoss.

Pressekontakt er politisk rådgivar Emma Svarva Giskås, telefon 93 80 94 69, e-post esg@smk.dep.no og kommunikasjonsrådgivar Kaja Schill Godager, telefon 91 91 98 93, e-post ksg@smk.dep.no.

Kl. 10.30 Statsministeren deltek på AUFs sommarleir på Utøya.

Pressekontakt er politisk rådgivar Emma Svarva Giskås, telefon 93 80 94 69, e-post esg@smk.dep.no.