Statsministerens program veke 46

Dette innhaldet er meir enn 1 år gammalt.

Statsministeren og statsrådane har normalt desse faste postane i vekeprogrammet: Regjeringskonferanse torsdag kl. 12.30 og statsråd på Slottet fredag kl. 11.00. Det er også jamlege møte i Regjeringa sitt sikkerheitsutval (RSU).

Måndag 14. november

Kl. 14.00: Statsminister Jonas Gahr Støre deltek på sentralstyremøte i Arbeiderpartiet. Stad: Partikontoret på Youngstorget.

Pressekontakt er statssekretær Tale Jordbakke, telefon 97 65 14 57, e-post tjo@smk.dep.no.

Tysdag 15. november

Kl. 15.00: Statsministeren taler om første år i regjering på Stortinget og Stortingets presselosje sitt seminar i lagtingssalen.

Pressekontakt er statssekretær Tale Benedikte Jordbakke, telefon 97 65 14 57, e-post tjo@smk.dep.no.

Torsdag 17. november

Kl. 18.45: Statsministeren deltek på Petter Dass-arrangementet til Vårt Land i Oslo Domkirke.

Pressekontakt er fagdirektør Tor Borgersen, telefon 90 93 89 87, e-post tab@smk.dep.no.

Fredag 18. november

Kl. 09.15: Statsministeren besøkjer Rufus attvinningsbutikk på Kolbotn torg. Rufus sel brukte klede til barn, og kombinerer berekraftsarbeid med inkludering i arbeidslivet. Adresse: Strandliveien 4, Kolbotn.

Kl. 10.45: Statsministeren besøkjer Ås vidaregåande skule i Follo. Skulen har over tid jobba godt for å hindre fråfall, mellom anna ved å samarbeide nært med verksemder i yrkesfag-bransjar. Skulen har òg ei stor avdeling for elevar med særskilde behov. Adresse: Gamle Hogstvetvei 9, 1435 Ås.

Pressekontaktar er statssekretær Siri Storstein Hytten, telefon 48 11 45 14, e-post ssh@smk.dep.no og kommunikasjonsrådgivar Helene Megaard, telefon 98 83 62 99, e-post hem@smk.dep.no.