Statsministerens tale under regjeringens Pride-mottakelse

– Vi har også gjennomført flere tiltak for å styrke tryggheten og årvåkenheten i Norge. Vi jobber tett sammen med myndigheter, politi og tjenester, og vil gjøre alt vi kan for å sikre de Pride-arrangementene som finner sted, her i Oslo og over hele landet. Det skal være trygt å feire Pride, sa statsminister Jonas Gahr Støre.

Talen var bygget på disse momentene (sjekkes mot framføringen)

 • Kjære alle sammen, kjære venner
 • Pride betyr jo stolthet på norsk – og stolte skal vi være.
 • De tradisjonsrike pride-markeringene verden over – og som Kim Friele sto i spissen for her hjemme – handler om nettopp det:
 • Om stolthet, om mangfold, om farger og toleranse, og ikke minst, det handler om synlighet: Vi står sterkere sammen.
 • Det internasjonale arbeidet vi gjør sammen er viktigere enn noen gang. Vi ser en utvikling i autoritær retning. Vi er dypt bekymret for utviklingen vi ser for skeive rundt i hele verden, også her i Europa.
 • Sammen med våre nordiske naboer og venner skal vi være en tydelig stemme for skeives rettigheter internasjonalt. Vi skal støtte sivilt samfunn og menneskerettighetsorganisasjoner. Vi skal bidra til beskyttelse og nødvendig respons i humanitære kriser der vi vet skeive kan være ekstra utsatt.
 • Her hjemme skal vi også fortsette kampen, og som Kultur- og likestillingsministeren sa, så har vi trappet opp. Det er nødvendig også her hjemme.
 • I fjor var det femti år siden Stortinget vedtok å avkriminalisere homofili. På vegne av regjeringen kom jeg da med en offisiell beklagelse for all urett som er blitt begått mot homofile.
 • Siden den gang har vi doblet tilskuddet til de skeive organisasjonene. Vi har styrket innsatsen for skeives psykiske helse ved å opprette en ny tilskuddsordning. Det har vært politisk vilje og gjennomføringskraft for å få til dette.
 • Vi har også gjennomført flere tiltak for å styrke tryggheten og årvåkenheten i Norge. Vi jobber tett sammen med myndigheter, politi og tjenester, og vil gjøre alt vi kan for å sikre de Pride-arrangementene som finner sted, her i Oslo og over hele landet.
 • Det skal være trygt å feire Pride.
 • Det skal være trygt å være den man er og elske den man vil.
 • I februar kom vi med en handlingsplan med 49 konkrete tiltak for å sikre rettighetene og bedre livskvaliteten til skeive. Nå skal vi gjennomføre tiltakene i samarbeid med mange av dere som er her i dag.
 • Og vi har endelig lagt frem et lovforslag om forbud mot konverteringsterapi. Dette blir et framskritt for rettigheter og trygghet.
 • I forrige uke kom nyheten om at vi endrer regelverket for blodgivning. Nå åpnes det for at menn som har sex med menn kan gi blod.
 • Vi har kjempet frem mye, vi har fått til mye sammen – som regjering – og i samarbeid med mange av dere som er tilstede her i dag. Og vi skal ikke gi oss med dette.
 • De skeives frihetskamp er også en rettighetskamp – ikke bare for de skeive, men for oss alle. For når denne rettigheten holdes nede for noen, så er alle andre mindre fri.
 • Når jeg ser så mange engasjerte mennesker som her, kjenner jeg meg motivert, og jeg kjenner at vi er sterke sammen.
 • Vi står tross alt sammen om noe helt spesielt: Vi heier på mangfoldet. Vi heier på kjærligheten.
 • A warm welcome also to our guests and friends from abroad. Thank you for being here with us.
 • I want to commend The Norwegian Helsinki committee, Amnesty International Norway, FRI and Oslo PRIDE for inviting you, our distinguished guests.
 • Be assured that Norway stands with you in your efforts advocating democracy and human rights. We will stay committed to push back the negative developments we see worldwide.
 • We will continue to promote our common values and principles through our engagements in international organizations and diplomacy.
 • I hope you will have meaningful exchanges with civil society, and I hope you will enjoy PRIDE in Oslo and this evening.
 • Takk for oppmerksomheten.

[Statsministeren la også inn i starten av talen et avsnitt med stor takk for arbeidet på dette feltet til den avgåtte kultur- og likestillingsministeren Anette Trettebergstuen, i tråd med hans ord om henne på pressetreffet 23. juni 2023].