Tale ved åpningen av Kongsberg Automotives nye teknologisenter

Kongsberg, 6. juli 2016

Sjekkes mot framføring.

Kjære alle sammen,

Takk for invitasjonen. Det er hyggelig å få være med på åpningen av et nytt teknologisenter nettopp her hos dere. I en virksomhet som har vist imponerende evne til omstilling og utvikling de siste 30 årene.

Dere er et stjerneeksempel på at norsk industri kan konkurrere globalt i komplekse og teknologitunge bransjer, der forskning og utvikling, innovasjon og kompetanse i alle ledd er avgjørende for suksess.

Det nye teknologisenteret vitner om en sterk satsing for å bevare posisjonen og konkurranseevnen på verdensmarkedet. Det er bra.

Muligheten til å teste, simulere og dokumentere nye løsninger i løpet av innovasjonsprosessen er ofte helt avgjørende for å lykkes. Ikke minst der kravene til kvalitet og presisjon er høye. Nye løsninger kan også bidra til lettere kjøretøy og dermed lavere drivstofforbruk. Noe som er bra i et klimaperspektiv.

Teknologisenteret bidrar til å styrke mulighetene for vekst i produksjonen i Norge på sikt. Dette er gledelige nyheter i en tid da vi opplever nedbemanninger og lavere vekst i andre deler av norsk næringsliv.

Kontinuerlig omstilling er noe av det som kjennetegner næringslivet. Dagens omstillingsbehov skyldes delvis situasjonen for petroleums- virksomheten, der oljeprisen har falt betydelig. Vi ser at vi må ha flere ben å stå på.

Men også økt konkurranse utenfra og en rivende teknologisk utvikling gjør at behovet for omstilling kommer kraftigere og raskere enn før.

For å opprettholde konkurransekraften i høykostlandet Norge kan vi ikke basere oss på å være billigst. Vi må være best på kvalitet. Norske bedrifter må være i tet globalt når det gjelder kunnskap og kompetanse.

Norge har et godt utgangspunkt – med rikelig tilgang på ren kraft, en godt utdannet befolkning, avansert teknologi og verdensledende kunnskapsmiljøer.

Derfor er det oppmuntrende å se hva dere har fått til her på Kongsberg. Etableringen av dette teknologisenteret vitner om satsingsvilje og fremtidstro. Ingen vet bedre enn dere hva som kreves for å hevde seg blant de beste.

Regjeringen skal gjøre sitt. Vi vil fortsatt jobbe for å sikre best mulige vilkår for å videreutvikle norsk næringsliv. Vi vil legge til rette med gode, enkle og forutsigbare rammebetingelser. Og gode virkemidler for forskning og innovasjon.

Jeg ønsker dere lykke til videre med utviklingen av kompetanse, nye løsninger og innovasjoner i verdensklasse.

Gratulerer med dagen!