Presseinvitasjon

Statsråd Gjelsvik besøker Trøndelag

Dette innhaldet er meir enn 1 år gammalt.

Distrikts- og regionalpolitikk og lokal næringsutvikling står på programmet når kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) besøker kommunane Namsos og Verdal i Trøndelag fredag 28. oktober.

Media er velkomne til å ta del i programmet.

Program for fredag 28. oktober

  • Kl. 09:30: Statsråd Gjelsvik deltar på Namdalstinget. Han innleier om statsbudsjettet for 2023, kommuneøkonomi og distrikts- og regionalpolitikk, og tar del i diskusjonen. Elleve kommunar står bak Namdal regionråd, som arrangerer møtet.

Stad: Kommunehuset i Namsos kommune, Prestegårdsstien 4, i Namsos.

  • Kl. 14.30: Statsråd Gjelsvik besøker Fæby Gård. Tema for møtet er busetting og verdiskaping i distrikta.

Stad: Fæby Bryggeri AS, Febyveien 49 B i Verdal.

Pressekontakt: 

Ingvild Sahl, senior kommunikasjonsrådgivar. Tlf.: 95 87 05 41

Kommunal- og distriktsdepartementet sin pressetelefon: 22 24 25 00

E-post til kommunikasjonseininga: ke@kdd.dep.no