Forsida

Presseinvitasjon:

Statsråd Gjelsvik inviterer bransjeaktørar til møte om bustadmeldinga

Torsdag 9. mars møter kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) sentrale næringsaktørar for å få innspel til arbeidet med stortingsmeldinga om ein heilskapleg bustadpolitikk.

– Regjeringa er opptatt av å legge til rette for at det blir bygd nok bustadar i heile Noreg. Like viktig er det å ta vare på dei bustadane vi har og utnytte den eksisterande bygningsmassen på best mogleg måte. For å finne dei gode løysningane treng vi innspel frå aktørane i næringa, som kjenner utfordringsbildet godt, seier Gjelsvik.

I møtet vil statsråden be om aktørane si vurdering av bustadmarknadane sin verkemåte og utfordringar, samt situasjon og utfordringar knytt til bustadbygging og oppgradering.

Møtet er i departementet sine lokale kl. 14.00-15.30. Presse kan ikkje delta på sjølve møtet, men det er satt av tid til kommentarar frå kl. 15.30-15.45.

Desse deltek på møtet:

  • Byggenæringens Landsforening (BNL)
  • Boligprodusentenes Forening
  • Eiendom Norge
  • Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA)
  • Huseierne
  • Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL)
  • Norsk Eiendom
  • Norges Eiendomsmeglerforbund
  • Treindustrien
  • Direktoratet for byggkvalitet og Husbanken (lytterolle)

Send ein e-post til ke@kdd.dep.no eller ring pressetelefon på 22 24 25 00 om du ønsker ein kommentar etter møtet.