Statsråd Gjelsvik til Dyrøy i Troms og Finnmark

Dette innhaldet er meir enn 1 år gammalt.

Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) deltar på Dyrøyseminaret tysdag 20. september. Der vil han mellom anna få innspel til den komande distriktsmeldinga.

Media er velkomne til å delta på programmet.

Program for tysdag 20. september

Kl. 11.50: Statsråden besøker DEMAS AS. Bedriften produserer produkt til elektrobransjen. Tema for møtet er vekstkraftig næringsliv i distrikta og tilgang på kompetanse

Stad: Tverrveien 27, Brøstadbotn i Dyrøy kommune

Kl. 12.45: Statsråden deltar på Dyrøyseminaret og inviterer til eit innspelsmøte for arbeidet med distriktsmeldinga.

Stad: Nordavindshagen 1, Brøstadbotn i Dyrøy kommune

Kl. 15.00: Statsråden deltar i ein paneldialog på Dyrøyseminaret.

Stad: Nordavindshagen 1, Brøstadbotn i Dyrøy kommune

Kl. 16.00: Statsråden møter Nord-Troms regionråd med deltakarar frå kommunane Lyngen, Storfjord, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa og Kvænangen. Tema for møtet er utfordringar og moglegheiter i kommunane.

Stad: Biblioteket, Nordavindshagen 1, Brøstadbotn i Dyrøy kommune.

Pressekontaktar

Ingvild Sahl, seniorrådgivar i kommunikasjonseininga: Tlf. 95 87 05 41

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sin pressetelefon: 22 24 25 00 eller ke@kdd.dep.no