Presseinvitasjon

Statsråd Gram inviterer til møte om distriktsmeldinga i Steinkjer

Dette innhaldet er meir enn 2 år gammalt.

Kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram besøker Steinkjer i Trøndelag tysdag 1. mars. Han møter fleire verksemder, og inviterer til eit eige møte for å få inspel til arbeidet med stortingsmeldinga om distriktspolitikken.

Media er velkomne til å ta del i programmet.

Program for tysdag 1. mars

Kl. 10:15 Statsråd Gram besøker InnoCamp, der ca. 40 verksemder frå fem klynger er samla for å bidra til innovasjon på ulike felt. Tema for besøket er innovasjon og fornying av offentleg sektor.

Kl. 11.00 Statsråd Gram inviterer lokale og regionale aktørar til eit innspelsmøte for å få betre grunnlag for arbeidet med stortingsmeldinga om distriktspolitikken.

Kl. 13.15 Statsråd Gram besøker Distriktssenteret for å høyre korleis kommunane kan arbeide for å bli meir attraktive for fastbuande, besøkande og næringsliv.

  • Stad: Skolegata 22 i Steinkjer.

Kl. 14.15 Statsråd Gram besøker Svedjan bo- og habiliteringssenter. Dette er eit mellombels butilbod til ungdom og unge vaksne med mål om å styrkje den enkelte sine ferdigheiter.

  • Stad: Brevigvegen 2 i Steinkjer

Kl. 18.00 Statsråd Gram er tilstades på eit avspark for Europeisk matregion Innherred.

  • Stad: Stiklestad hotell, Stiklestad allé 350 i Verdal

Pressekontaktar


Senior kommunikasjonsrådgivar Ingvild Sahl, mobiltlf. 95 87 05 41

Kommunal- og distriktsdepartementet sin pressetelefon: 22 24 25 00