Presseinvitasjon:

Statsråd Sande besøker Skien

Kommunal- og distriktsminister Erling Sande besøker Skien 16. november for å signere avtale om områdesatsing i Gulset bydel i Skien kommune.

Program

09.00 Kjem til Gulset ungdomsskule der statsråden blir teken imot av ordførar og kommunalsjef. Får ei omvisning på Gulset nærmiljøsenter.

Stad: Nyhusvegen 20

09.20 Besøker «Overground» fritidsklubb der ungdom fortel om korleis det er å vekse opp på Gulset.

09.40 Statsråd Erling Sande og ordførar Marius Roheim Aarvold signerer avtale om områdesatsing på Gulset.

10.00 Programmet blir avslutta

Pressekontakt:

Kommunikasjonsjonseininga si pressetelefon: 22242500