Statssekretær Tore Hattrem i Genève 29. februar – 1. mars

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Statssekretær Tore Hattrem deltar under åpningen av FNs menneskerettighetsråds 31. sesjon i Genève 29. februar.

- Det internasjonale samfunn har kommet langt i arbeidet for å utvikle normer og standarder for menneskerettigheter, men i praksis er det dessverre alt for mange tilfeller av at folks rettigheter ikke blir ivaretatt. Norge arbeider derfor kontinuerlig for å styrke Menneskerettighetsrådets beslutningsdyktighet og handlekraft, sier statssekretær Hattrem.

Hattrem vil holde Norges innlegg under høynivåsegmentet og i et høynivå-panel om FNs nye bærekraftsmål og menneskerettigheter. Hattrem skal også holde norsk innlegg i Konferansen for nedrustning (CD), hvor Norge har presidentskapet. Han skal ha møte med blant andre FNs høykommissær for menneskerettigheter, Zeid Ra’ad al-Hussein.

FNs menneskerettighetsråd har mandat til å drøfte både tematiske spørsmål og situasjonen i enkeltland. En lang rekke landsituasjoner og tematiske spørsmål står på agendaen under denne 31. sesjonen, som pågår fra 29. februar til 24. mars. Deriblant situasjonen i Sør-Sudan, Syria, Myanmar og Nord-Korea. Norge vil fremme en resolusjon om beskyttelse av menneskerettighetsforkjempere som bruker grunnleggende friheter, som ytringsfrihet, for å fremme økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter.

Norge har gjennom flere år vært blant de største bidragsyterne til FNs høykommissær for menneskerettigheter (OHCHR). 2016 markerer FNs menneskerettighetsråds 10-årsjubileum, mens de to menneskerettighetskonvensjonene om henholdsvis sivile og politiske rettigheter, og økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter runder 50 år.