Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Statssekretærer og politiske rådgivere samles i Brussel

Statssekretærer og politiske rådgivere samles i Brussel for å diskutere den politiske utviklingen i Europa og samarbeidet med EU. – Tidlig engasjement og god koordinering er viktig for å ivareta norske interesser, sier statsråd Vidar Helgesen.

Statsråd Vidar Helgesen og statssekretær Ingvild Næss Stub. Foto: UD

Statsråd for EØS-saker og forholdet til EU, Vidar Helgesen og statssekretær Ingvild Næss Stub har invitert alle statssekretærer og politiske rådgivere i Regjeringen Solberg til en todagers samling i Brussel.

Formålet er å belyse politiske utfordringer for Europa og å drøfte sentrale spørsmål knyttet til EU- og EØS-samarbeidet som det er viktig å ha kunnskap om i regjeringens arbeid med å ivareta norske interesser.

- EØS-arbeidet berører alle departementer. Effektiv behandling av europasaker og styrket koordinering i forvaltningen vil gi større gjennomslag i vår dialog med EU og bedre løsninger for Norge. Samlingen i Brussel er en god anledning til å drøfte dette med kolleger, sier statssekretær Ingvild Næss Stub.  

Hun leder den første samlingen som finner sted i Brussel 20. og 21. februar. Om lag 20 statssekretærer og politiske rådgivere deltar. En tilsvarende samling gjennomføres i slutten av mars.

Det er lagt opp et bredt program for å gi politikerne et innblikk i hvordan utviklingen i EU legger premisser for norsk innenrikspolitikk og dermed arbeidet i departementene. Deltakerne møter representanter for EUs institusjoner, tenketanker, EFTA-organer og det norske miljøet i Brussel.

- Sterk politisk forankring, bredt engasjement og god samordning er nødvendig for å oppnå regjeringens mål i europapolitikken. Derfor er det viktig at departementene prioriterer arbeidet med sine respektive EØS-strategier, sier statsråd Helgesen.

Se også:
Regjeringens europapolitikk
Statsråd Helgesens redegjørelser og innlegg i Stortinget
Kontaktgruppe for tidlig varsling av viktige EU-initiativ

Til toppen