Sterk norsk støtte til jordskjelvofrene

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

– Jordskjelvkatastrofen har ført til store lidelser og ødeleggelse. Store mengder nødhjelp er kommet fram, og har utgjort en stor forskjell, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

Det er nå en måned siden det første store jordskjelvet rammet Tyrkia og Syria, midt på natta den 6. februar. Norge var raskt ute med å bevilge støtte, og sende folk og assistanse til ofrene.

– Behovene vil være store i lang tid fremover. I Syria kom denne katastrofen på toppen av 12 år med borgerkrig. De første dagene var jeg bekymret for om hjelpen kom fram i Syria. Det er nå blitt bedre, og har gjort det mulig for oss å bidra både i regjerings- og opposisjonskontrollerte områder av landet, sier Huitfeldt.

Norge har blant annet bidratt med mer enn 250 millioner kroner til FN, Røde Kors og norske hjelpeorganisasjoner. Norge har i tillegg sendt eksperter inn i de jordskjelvrammede områdene i Tyrkia for å koordinere og støtte hjelpearbeidet. Dette arbeidet vil fortsette i flere uker framover.

– Norge hjelper Tyrkia gjennom FN som jobber på bakken. Fokus er særlig rettet på de mest sårbare ofrene etter jordskjelvet for å sikre dem et sted å bo, nødhjelp og beskyttelse, sier Huitfeldt.

Norge donerer også medisinsk infrastruktur og forbruksmateriell til Syria, verdt om lag 11 millioner kroner, og arbeider med ytterligere forsendelser av relevant utstyr i den videre responsen.

Forsvaret sendte et C-130J Hercules transportfly til Tyrkia for å bistå i arbeidet med medisinsk evakuering av skadde personer, og bisto Nato med transport av 100 tonn telt, pledd, medisinsk utstyr og annen nødhjelp.

– Situasjonen er dypt tragisk og behovene er store. For Norge er det naturlig å strekke ut en hånd til et alliert land. Flernasjonalt samarbeid gjør at vi raskt og effektivt kan sende nødvendige forsyninger og hjelp til Tyrkia, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram.

Les mer om hva Norge har bidratt med: