Norge sender medisiner og medisinsk utstyr til Syria

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Norge donerer legemidler, medisinsk infrastruktur og medisinsk forbruksmateriell til Syria. Donasjonen har en verdi på om lag 11 millioner kroner.

– Behovet for medisinsk utstyr og legemidler etter jordskjelvet i Syria er stort. Jeg er glad for at Norge kan bistå humanitært i denne situasjonen, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Det er en spesielt krevende situasjon i Syria etter jordskjelvet som rammet Tyrkia og Syria i forrige uke. Norge donerer derfor legemidler, medisinsk infrastruktur og medisinsk forbruksmateriell til Syria. Donasjonen har en verdi på om lag 11 millioner kroner og gjøres gjennom EUs ordning for sivil beredskap (UCPM).

Alle land som trenger bistand utenfra ved en uforutsett hendelse kan be om assistanse gjennom mekanismen UCPM. Det er FN som har sendt en forespørsel om donasjon av legemidler og medisinsk utstyr på vegne av Syria.

Medisinsk utstyr som skal sendes til Syria
Noe av utstyret Norge nå sender til Syria. Foto: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap