Øker norsk støtte til jordskjelvofrene

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

– Behovene for hjelp er enorme både i Tyrkia og Syria. Norge øker nå støtten til jordskjelvofrene til 250 millioner kroner, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

Norge øker støtten etter jordskjelvene i Tyrkia og Syria med 100 millioner kroner, til totalt 250 millioner kroner. Pengene går til FN, Røde Kors og de store norske humanitære organisasjonene. 

– Den norske støtten bidrar blant annet til helsehjelp, husly, mat, psykososial støtte og beskyttelse. Det er i ferd med å bli lettere å nå ut til de som trenger hjelpen mest. Behovet for støtte er enormt, sier Huitfeldt. 

Over 46.000 mennesker er så langt bekreftet døde etter de kraftige jordskjelvene. Flere titalls tusen bygninger og hjem er ødelagt. Omfanget er fortsatt uklart, og FN ber om fire milliarder kroner de neste tre månedene til Syria og én milliard dollar til Tyrkia.  

I tillegg til den norske støtten på til sammen 250 millioner kroner, har Norge gitt til sammen 500 millioner kroner til FNs nødhjelpsfond (CERF) og Røde Kors-føderasjonens nødhjelpsfond (DREF) i 2022. De har så langt utløst rundt 545 millioner kroner til denne katastrofen. Hver tiende krone av disse er fra Norge. 

Norge har også sendt medisinsk utstyr og personell til å hjelpe med koordinering gjennom Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Forsvaret har sendt et C-130J Hercules transportfly til Tyrkia for å bistå i arbeidet med medisinsk evakuering av skadde personer og transport av nødhjelp. Norge donerer også legemidler, medisinsk infrastruktur og medisinsk forbruksmateriell til Syria. Donasjonen har en verdi på om lag  elleve millioner kroner. 

Støtte gjennom de norske humanitære organisasjonene som UD har strategiske samarbeidsavtaler med inngår i totalbeløpet. Støtten til humanitær respons etter jordskjelvene tas blant annet fra reservene til organisasjonene som er ment for å reagere raskt og effektivt på brått inntrufne katastrofer. 

Eventuell ytterligere norsk støtte vurderes fortløpende. 

Fakta

  • Norsk støtte til humanitær respons etter jordskjelvene i Tyrkia og Syria er 250 millioner kroner så langt.
  • Norge annonserte 150 millioner kroner i humanitær støtte etter jordskjelvene i Tyrkia og Syria den 6. februar, samme dag som jordskjelvet rammet.
  • Støtten går gjennom norske humanitære partnere, FN og Røde Kors-bevegelsen.
  • Norge har også sendt medisinsk utstyr og personell til å hjelpe med koordinering gjennom Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps (DSB). Forsvarsdepartementet har stilt til rådighet et fly for medisinsk evakuering.