Historisk arkiv

Svar på spørsmål om støtte til de jordskjelvrammede landene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Støre

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Sigrid Zurbuchen Heiberg (MDG) om regjeringen vil imøtekomme en forespørsel fra Det internasjonale forbundet av Røde Kors og Røde Halvmåneforeninger (IFRC) om to milliarder norske kroner i støtte til de jordskjelvrammede.

Spørsmål til skriftlig besvarelse nr. 1337 (2022-2023).
Datert 10.2.2023

Fra stortingsrepresentant Sigrid Zurbuchen Heiberg (MDG) til utviklingsministeren, overført til utenriksministeren:
Dødstallene etter jordskjelvkatastrofen i Tyrkia og Syria har nå passert 22.000, og tallet stiger for hver dag som går. Regjeringen har lovet 150 millioner kroner i støtte til de to jordskjelvrammede landene. Det internasjonale forbundet av Røde Kors og Røde Halvmåneforeninger (IFRC) har imidlertid bedt om to milliarder norske kroner. (i) Vil regjeringen imøtekomme dette?

Utenriksministerens svar:
Jordskjelvene i Tyrkia og Syria er den verste naturkatastrofene som har rammet et europeisk land på nesten 100 år.

Regjeringen annonserte 6. februar, samme dag som skjelvet, 150 millioner kroner i humanitær støtte til Tyrkia og Syria.

Den internasjonale Røde Kors-føderasjonen (IFRC) utstedte to nødhjelpsappeller for jordskjelvrammede i hhv Tyrkia og Syria 7. februar, mens FN annonserte sin humanitær responsplan for Syria 14. februar, hvor de ba om 4 milliarder kroner for å dekke de akutte behovene. Regjeringen vedtok på denne bakgrunn (18. februar), å gi ytterligere 100 millioner til responsen. Regjeringen har således allerede trappet opp støtten ettersom de humanitære aktørene har fått bedre oversikt over behovene og hvordan de best kan nå de hjelpetrengende.

Pengestøtten kanaliseres gjennom norske humanitære organisasjoner, FN og Røde Kors-bevegelsen. Norge har også sendt medisinsk utstyr,  personell som hjelper å koordinere den internasjonale bistanden, og et militært fly for å  hjelpe med medisinsk evakuering.