Sender nødhjelp til jordskjelvrammede i Tyrkia

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Mandag 27. februar bidrar Norge med transport av 100 tonn telt, pledd, medisinsk utstyr og annen nødhjelp med fly fra Pakistan til Tyrkia. Dette utstyret vil bidra til å gi helt nødvendig hjelp til ofrene for jordskjelvet.

- Jordskjelvene i Tyrkia og Syria er den verste naturkatastrofen som har rammet et europeisk land på nesten 100 år. Situasjonen i Tyrkia er dypt tragisk og behovene er store. For Norge er det naturlig å strekke ut en hånd til et alliert land, sier Bjørn Arild Gram (Sp)

Transport av nødhjelpsutstyr til jordskjelvrammede i Tyrkia
Transport av nødhjelpsutstyr til jordskjelvrammede i Tyrkia Foto: SALIS

Det er Forsvarets operative hovedkvarter som koordinerer det norske bidraget. Norge benytter seg av SALIS-avtalen for å realisere denne bistanden. SALIS-avtalen (Strategic Airlift Interim Solution) er et flernasjonalt samarbeid hvor flere nasjoner har gått sammen om å forhåndsbestille og forhåndsbetale flytimer med transportfly. Det betyr at man kan bruke av disse timene for å bidra med luftfartsressurser i nødsituasjoner.

Innsatsen vil bli koordinert av NATO Euro-Atlantic Disaster Response Coordination Centre (NATO EADRCC) - NATOs primære sivilie nødhjelpsresponssenter. 

For å sikre en rask levering av nødhjelpsforsyningene, vil Norge benytte seg av et AN124-fly fra det ukrainske selskapet Antonov Airlines. AN124-flyet er en av de største transportflyene i verden. Finansieringen av flygningen vil bli dekket av Norge som en del av landets bidrag til nødhjelpsresponsen.

- SALIS-avtalen gjør at vi raskt og effektivt kan sende nødvendige forsyninger og hjelp til Tyrkia. Nødhjelpsresponsen inkluderer telt for midlertidig husly, medisinsk utstyr for å behandle skader og pledd for å beskytte mot kulde og værforhold», sier Gram (Sp).

Norge har samarbeidet tett med både tyrkiske og pakistanske myndigheter for å sikre en trygg og effektiv transport av nødhjelpsforsyningene.

- Selv om Norge har en begrenset strategisk lufttransportkapasitet, sørger vi gjennom internasjonale avtaler for å ivareta våre behov. Ved å benytte oss av avtalene bidrar Forsvaret nå direkte til Norges samlede nødhjelpsrespons etter jordskjelvene. Vi er glade for å kunne støtte innsatsen på alle måter vi kan, sier generalløytnant Yngve Odlo, sjef for Forsvarets operative hovedkvarter.

- Gjennom tett koordinering med NATO EARCC og de berørte landene jobber vi nå med å sikre at nødhjelpsforsyningene kommer raskt frem til de som trenger det, sier Odlo. 

Forsvaret sendte 11. februar et C-130J Hercules transportfly til Tyrkia for å bistå i arbeidet med medisinsk evakuering av skadde personer og transport av nødhjelp, etter det kraftige jordskjelvet som rammet landet. Dette oppdraget er nå avsluttet da Tyrkia ikke lenger har behov for flyet.