Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Sterk vekst i fornybarnæringen for norske leverandørbedrifter

Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg mottok i dag to rapporter som viste status for Norges energinæringer i 2018. Tallene viser at det er vekst i både fornybarnæringen og oljeservicebransjen.

'
Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg deltok på rapportlanseringen hos Eksportkreditt Norge sammen med bl.a. Danmarks ambassadør til Norge, Jarl Frijs-Madsen (t.v) og administrerende direktør i Eksportkreditt Norge, Otto Søberg (t.h). Foto: Margrete Løbben Hanssen/OED

Rapportene er utarbeidet av konsulentselskapene Rystad Energy og Multiconsult. Multiconsult-rapporten om fornybarnæringen er laget på oppdrag fra Olje- og energidepartementet, Norwegian Energy Partners (NORWEP), samt det statlige aksjeselskapet Eksportkreditt Norge, som yter lån til eksportfinansiering på vegne av den norske stat.

I tillegg har Olje- og energidepartementet bestilt en rapport om status for oljeservicebransjen fra Rystad Energy.

Rapportene ble lansert på frokostmøtet «Status og utsikter for Norges energinæringer» hos Eksportkreditt Norge i Oslo 10. oktober.

— Jeg vil takke Multiconsult og Rystad Energy for rapportene. De bekrefter at det er gode tider i energinæringene, som betyr mye for sysselsetning og verdiskapning i Norge, sier olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg.

Etter rapportlanseringen holdt statsråden innlegg, etterfulgt av Danmarks ambassadør til Norge, Jarl Frijs-Madsen, og frokostmøtet ble avrundet med en samtale om funn og trender i begge rapportene med administrerende direktør i Eksportkreditt Norge, Otto Søberg, og administrerende direktør i NORWEP, Sjur Bratland. 

Mest eksport på havvind

Rapporten fra Multiconsult viser at den norske fornybarnæringen hadde en nasjonal omsetning på ca. 30 milliarder kroner i 2018, som er en vekst på 70 prosent fra fjoråret. Dette gjelder både eksport fra norske selskaper til utlandet og internasjonal omsetning (eksport og salg fra datterselskaper i utlandet). De to segmentene med høyest eksport, havvind og solenergi, sysselsatte til sammen 4 500 personer.

— Vi ser også en økning i eksport innen fornybar energi, og da særlig havvind. Her er det internasjonale markedet i vekst og vi har et stort potensiale, sier olje- og energiministeren.

Vannkraft er fortsatt det største segmentet, men det er landbasert vindkraft som har hatt høyest vekst. Her ble omsetningen firedoblet fra 1,7 milliarder kroner i 2017 til 8,7 milliarder i fjor.

Oljeservice vokser igjen

Rapporten fra Rystad Energy handler om den internasjonale omsetningen til norske oljeservicebedrifter. De ferske tallene viser at totalomsetningen til olje og gass i 2018 var på 372 milliarder kr – en vekst på ti prosent fra året før. Av dette var 102 milliarder kroner internasjonal omsetning, og 271 milliarder omsetning i Norge.

— Det gleder meg å se at leverandørindustrien til olje og gass nå er på vei oppover igjen etter noen tøffe år. Flere leverandører til petroleumssektoren bruker også sin kompetanse innenfor havvind. Det er verdt å merke seg, sier Freiberg.

 

Les talen med kommentar om rapportene fra olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg her

Les felles pressemelding fra Eksportkreditt Norge, NORWEP og OED her

Til toppen