Stor dugnad for å redde rådyrkillinger

Hvert år tas et stort antall rådyrkillinger av slåmaskin i slåtten. Ved hjelp av droner med varmesøkende (termisk) kamera kan bøndene finne killingene i det høye gresset før de slår enga. Bonden får hjelp av frivillige som stiller opp for å bistå med å bære killingene vekk fra området. Nå er det rekordår for påmeldte frivillige, med doblet antall fra i fjor.

– Stadig flere blir med i dugnaden for å hjelpe bonden med å redde rådyrkillinger fra å bli tatt av slåmaskina. Dette er vinn-vinn situasjon både for dyr og bonden, og viser hva man kan få til når man samarbeider på tvers. Det er fortsatt behov for flere frivillige som kan bære killingene i sikkerhet og sertifiserte dronepiloter, så det er bare å melde seg, sier landbruks- og matminister Geir Pollestad (Sp).

Landbruks- og matministeren bistår med å flytte rådyrkilling.
Landbruks- og matministeren bistår med å flytte rådyrkilling. Foto: Anders Martinsen, UAS Norway

Indre Østfold kommune har over flere år samarbeidet med UAS Norway (dronebransjens interesseorganisasjon) for å bruke droner med termiske kamera til å redde rådyrkillinger fra å bli drept ved innhøsting av gras. Kommunen og UAS Norway samarbeider tett og koordinerer frivilligheten. Sammen med UAS Norway har de bygget opp et godt samarbeid og koordinerer frivilligheten, slik at bønder kan benytte seg av tjenesten. Dronepilotene flyr over åkeren før slåtten, samtidig som frivillige redder unna dyrene som kameraene oppdager. Dronepilotene er sertifiserte og godkjente piloter, og de må ha A1 til A3-kurs.

Landbruks- og matminister Geir Pollestad får prøve seg som dronepilot.
Landbruks- og matminister Geir Pollestad får prøve seg som dronepilot. Foto: Anders Martinsen, UAS Norway

Frivillige får innføring i hvordan man skal håndtere killingene på best mulig måte. Det er viktig å bruke hansker og pakke dyret inn i gress for å unngå lukt av menneske. Ifølge UAS Norway, ble metoden i 2023 benyttet av rundt 35 ulike organisasjoner/frivillige og om lag 500 rådyrkillinger ble reddet fra å bli drept av slåmaskin. Alle funn skal registreres i en portal slik at forskere kan hente ut data, og se hvor og hvordan killingene blir funnet. Dataene vil kunne hjelpe til å videreutvikle metodikken for å redde så mange killinger som mulig.

Landbruks- og matministeren legger ned rådyrkillingen etter han har bistått med å bære killingene vekk fra området der slåmaskinen skal gå.
Foto: Anders Martinsen, UAS Norway

– Stadig flere tar i bruk denne teknologien og tjenesten, og metoden sprer seg både i Norge og andre land. Bøndene ønsker ikke dyr i slåmaskinene, og med ny teknologi forhindrer vi det, avslutter Pollestad.