Stor fare for flom og jordskred med ekstremværet Hans

Store nedbørsmengder vil ramme deler av Østlandet, Trøndelag og Møre og Romsdal mandag og tirsdag, og det er stor fare for flom og skred. Regjeringen oppfordrer folk til å lytte til myndighetene, unngå unødvendige reiser og ferdsel.

Bildet er fra jordraset i Vistdal i Møre og Romsdal søndag 30. juli.
Det er stor fare for flom og skred med ekstremværet Hans. Regjeringen oppfordrer folk til å lytte til myndighetene, unngå unødvendige reiser og ferdsel. Bildet er fra jordraset i Vistdal i Møre og Romsdal søndag 30. juli. Foto: Luftforsvaret / Hovedredningssentralen

— Dette er et svært alvorlig varsel. Vi oppfordrer folk til å følge med på varsom.no og informasjon fra kommunen sin. Det er viktig nå å gjøre tiltak som er mulig for å sikre egen eiendom og verdier, for eksempel flytte biler og andre gjenstander fra områder nær elver og bekker, sier olje- og energiminister Terje Aasland.

NVE og Meteorologisk Institutt har søndag oppgradert fra oransje til rødt farevarsel for deler av Sør-Norge. Rødt er det høyeste varslingsnivået som gis for flom og skred og forekommer svært sjeldent. Dette kan gi store skader. NVE og berdskapsmyndighetene er forberedt på å yte bistand i forbindelse med uværet.

Det forventes oversvømmelser, flom og jordskred som følge av den varslede nedbøren når ekstremværet Hans inntreffer mandag 7. og tirsdag 8. august. Det er ventet alvorlige hendelser flere steder, og store skader på eiendom, infrastruktur som vei og jernbane. Ifølge NVEs varslingstjeneste Varsom.no kan det komme over 100 millimeter regn mandag og tirsdag. Deler av nedbøren kommer som kraftige byger. Det er usikkert hvor bygene vil treffe og hvor intenst det vil regne.