Stor økning i antall søkte kliniske studier i 2022

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Tallene fra Statens legemiddelverk viser en betydelig økning i antall søkte kliniske studier til etaten.

– Nå ser vi resultater av et systematisk arbeid for å få opp antallet kliniske studier og den store laginnsatsen fra blant andre NorTrials, helsenæringen, fagmiljøene og pasientene som deltar i kliniske studier, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Industri-initierte studier

Tallene som publiseres av Statens legemiddelverk i dag viser en betydelig økning i antall søkte kliniske studier til etaten, fra 144 i 2021 til 165 i 2022.

Økningen er størst innenfor kliniske studier initiert av industrien, hvor det søkt om 113 nye studier i fjor. Det er en økning på 57 prosent fra 2020.  

– For pasientene betyr dette økt tilgang til nye behandlingsmetoder. For fagfolka våre betyr det muligheter til å bygge kompetanse og attraktive fagmiljøer, sier Kjerkol.

Samarbeid mellom helsetjeneste og helsenæring

Legemiddelutprøvinger finansiert av industrien ble mer enn halvert fra 2000 til 2010, og har siden ligget nokså stabilt.

Den nasjonale handlingsplanen for kliniske studier hadde derfor som et av sine innsatsområder å bedre samarbeidet mellom helsetjenesten og helsenæringen.

Et offentlig-privat partnerskap mellom spesialisthelsetjenesten og helsenæringen, NorTrials, er flaggskipet i denne satsningen, og skal bidra til at flere industrifinansierte kliniske studier legges til Norge.

Kan være starten på ny trend

Seks NorTrials-sentre for behandlingsforskning er nå etablert ved universitetssykehusene. Disse skal bidra til flere kliniske studier og bedre pasientbehandling.

– Vi håper at dette er starten på en ny trend og at langt flere kliniske studier vil bli gjort tilgjengelig for pasienter i hele landet, innen alle fagområder, sier helse- og omsorgsminister